Kategorier
Bæredygtig emballage Emballage-design Genbruge Innovativ Emballage Inspiration

Udvidet Producentansvar skubbet til juli 2025

Natur 2025 sprayflaske

28. November 2023

Udvidet producentansvar skubbet til juli 2025

I august 2022 indgik en bred vifte af politikere en omfattende aftale om udvidet producentansvar for emballagemed planlagt implenetering den 1. januar 2025. Med denne aftale pålægges den enkelte virksomhed ansvaret for de miljø- og sundhedskonsekvenserne af deres produkter gennem hele livscyklussen, fra fremstilling til bortskaffelse og genbrug af emballage.

Udvidet producentansvar er en vigtig del af den overordnede strategi for producentansvar, der forpligter producenter til ikke blot at levere produkter, men også at håndtere de potentielle negative påvirkninger på miljø og samfund. Formålet er at motivere producenter til at designe mere bæredygtige produkter og bidrage til reduktion af affaldsmængder og øget genanvendelse.

Skubbet med et havlt år

Implementeringen af denne aftale er foreløbig blevet udskudt til den 1. juli 2025. Dette sker på baggrund af EU-Kommissionens meddelelse, som foreskriver, at Danmark ikke må implementere nye regler på området, da disse fortsat er til diskussion på EU-niveau, herunder revisionen af emballageforordningen.

De tidligere fastsatte datoer for obligatorisk registrering hos Dansk Producent Ansvar er også blevet justeret. Tidligere skulle producenter registrere sig fra 1. januar 2024, men nu forventer Miljøministeriet, at registreringen skal være afsluttet senest den 1. april 2024.

Denne udsættelse giver virksomheder, der er omfattet af reglerne, ekstra tid til at forberede sig og implementere nødvendige . Det er dog vigtigt at bemærke, at yderligere udsættelser kan have negative konsekvenser. Danmark er allerede bagud i forhold til andre europæiske lande, hvor producentansvar er afgørende for den grønne omstilling og ambitionen om at fremme et mere cirkulært ressourceforbrug.

Sprayflaske med 2025 og naturbaggrund

Hvad betyder det for virksomhederne?

For virksomheder, der omfattes, bliver det nu obligatorisk at registrere sig hos DPA i 2024. Miljøministeriet forventer, at registreringsfristen vil være den 1. april 2024. Processen kræver oplysninger som CVR-nummer, kontaktoplysninger og eventuel tilknytning til en kollektiv ordning.

Samtidig skal virksomheder registrere deres forventede mængder af markedsført emballage for 2024, opdelt efter fraktioner og specificeret i forhold til erhverv og husholdninger. Manglende registrering kan resultere i sanktioner.

Den politiske aftale danner grundlaget for den nationale implementering af et EU-krav om producentansvar for emballage. Danmark er blandt de få EU-lande, der endnu ikke har implementeret dette ansvar og har derfor et presserende behov for at følge med i den grønne bølge.

Kontakt Packwise i dag!

Hos Packwise arbejder vi for og henimod en bæredygtig fremtid med miljøvenlig emballage! Vi er overbeviste om, at formålsfokuseret emballagedesign, innovativt materialevalg og en cradle-to-cradle tilgang til udvikling og produktion af genanvendelig emallage kan sikre, at vi når i mål med de bæredygtige ambitioner på emballageområdet. Vi står altid til rådighed med gratis råd og information og hjælper dig gerne med at skabe din næste emballageløsning.

Så tøv ikke og kontakt os i dag for en uforpligtende samtale.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Emballagedesign Genbruge Innovativ Emballage

Hvad er Monomaterialer?

Flaske med pumpe i monomateriale

26. September 2023

Monomaterialer i Emballageindustrien

Emballageindustrien står over for en stadig voksende udfordring med at finde mere miljøvenlige løsninger. I denne jagt på bæredygtighed og reduktion af plastaffald er monomaterialer det seneste skud på stammen og har vist sig som en betydelig innovation. Disse materialer, som også kaldes “monoplast,” giver emballageindustrien mulighed for at tage et betydeligt skridt i retning af en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er Monomaterialer?

Monomaterialer er emballagematerialer, der består af en enkelt type plast eller andet materiale. Dette står i kontrast til traditionelle flerlagsmaterialer, der ofte kombinerer forskellige plasttyper og metaller. Ved at anvende et enkelt materiale som “monoplast” i emballagen gør man emballagen bedre egnet til genbrug og genanvendelse.

Pumper i monomateriale

Lotion pumper i monomateriale: En grøn revolution i emballageverdenen

Lotion pumper er uundværlige for de fleste kosmetikprodukter og produkter til personlig pleje, men de kan også have en betydelig indvirkning på miljøet. Hos Packwise er vi stolte af at præsentere vores monomateriale lotion pumpe, der udgør en bæredygtig revolution i emballageverdenen.

Vores monomateriale lotion pumper er fremstillet af et enkelt, genanvendeligt plastmateriale, der gør dem lette at genbruge. Dette reducerer affald og minimerer miljøpåvirkningen. Samtidig leverer vores lotion pumper den samme pålidelige ydelse, som du forventer.

Fordelene ved monomaterialer i emballageindustrien

1. Miljøvenlige og genanvendelige

En af de mest indlysende fordele ved monomaterialer er deres miljøvenlige karakter. Fordi de er sammensat af et enkelt materiale, er de lettere at genanvende og genbruge sammenlignet med flerlagsmaterialer. Dette reducerer mængden af affald og mindsker belastningen på lossepladser og forbrændingsanlæg.

2. Bedre affaldshåndtering

Monomaterialer gør det også lettere at sortere og håndtere affald korrekt. Forbrugere og genbrugsfaciliteter kan mere præcist identificere og adskille monomaterialer fra andre affaldsstrømme. Dette fører til en mere effektiv genbrugsproces.

3. Reduceret forurening

Ved at bruge monomaterialer kan emballageindustrien reducere udslippet af skadelige stoffer i miljøet. Da monomaterialer har en mere ensartet kemisk sammensætning, er det lettere at kontrollere og minimere uønskede kemiske forbindelser i emballagen.

4. Styrket brandidentitet

Monomaterialer giver også kosmetikproducenter mulighed for at styrke deres brandidentitet. Ved at fremhæve brugen af bæredygtige monomaterialer kan virksomheder appellere til bevidste forbrugere, der søger miljøvenlige produkter.

Typer af Monomaterialer i Emballage

Monomaterialer findes i flere afskygninger og kan anvendes til forskellige typer emballage. Monomateriale-pumper er en populær emballageløsning til netop kosmetik- og skincareprodukter. Disse pumper består af en enkelt plasttype, hvilket gør dem lettere at genanvende.

Monomateriale-flasker, typisk fremstillet af PET-plast, anvendes i stigende grad til drikkevarer og kosmetikprodukter. De kan fuldt ud genanvendes er tilmed mindre skadelige for miljøet.

Tøv ikke med at kontakte os, så vi kan rådgive dig i forbindelse med dit næste emballageprojekt. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Bæredygtig emballage Innovativ Emballage

Hvilken emballage er mest miljøvenlig?

bæredygtig brune flasker

11. August 2023

Miljøvenlig emballage: Bæredygtige valg for en grønnere fremtid

I en tid, hvor miljøbevidsthed og bæredygtighed er i fokus som aldrig før, er valget af emballage til vores produkter blevet en vigtig faktor i vores indsats for at skabe en mere miljøvenlig verden. Emballage spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af varer under transport, men det er også afgørende at vælge materialer og metoder, der mindsker miljøpåvirkningen. I dette indlæg vil vi udforske, hvilken emballage der er mest miljøvenlig, baseret på relevante kilder og informationer.

Miljøvenlige Materialer

Når det kommer til miljøvenlig emballage, er valg af materialer afgørende. Ifølge undersøgelser foretaget af Environmental Protection Agency (EPA) og European Environment Agency (EEA), er genanvendelige materialer som glas, papir og metal nogle af de mest bæredygtige valg. Glas er kendt for at være fuldstændigt genanvendeligt uden tab af kvalitet, og papir og metal har også høj genanvendelsespotentiale. Disse materialer reducerer behovet for at udvinde og forarbejde nye ressourcer, hvilket sparer energi og reducerer udledningen af drivhusgasser.

Vindmøller

Biologisk Nedbrydelige Materialer

Biologisk nedbrydelige materialer som karton lavet af genbrugt papir og bioplast er også blevet fremhævet som miljøvenlige valg. Bioplast er fremstillet af biologisk nedbrydelige materialer som majsstivelse eller sukkerrør. Det nedbrydes hurtigere end traditionel plast og reducerer derved plastforureningens omfang. Ifølge forskning fra The World Wildlife Fund (WWF) kan biologisk nedbrydelige emballager hjælpe med at mindske den langvarige belastning af miljøet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Bæredygtig emballage Emballagedesign Innovativ Emballage

Bæredygtig emballage produktudvikling

maste plastikflasker

4. August 2023

Bæredygtig emballage produktudvikling

Design til en bedre fremtid

Følgende er nogle afgørende faktorer for virksomheder, der ønsker at skabe mere en bæredygitg emballage produktudvikling:

1) Materialevalg

At vælge økologisk venlige materialer er det første skridt i udviklingen af produkter med bæredygtig emballage. Anvendelse af genanvendelige materialer, såsom papir, glas eller aluminium, kan være en måde at opnå dette på. Alternativt kan det henvise til brugen af nedbrydelige eller komposterbare materialer, herunder plastik lavet af planter.

 

2) Skab materialer, der kan genanvendes eller komposteres

Bare fordi en vare kan genanvendes, betyder det ikke, at den vil blive genanvendt. Emballagedesignere skal sikre, at deres kreationer er nemme at genanvende for at øge muligheden for genanvendelse. Dette kan indebære brugen af enkel emballage, der er let at fjerne eller designe til mono-materialer.

 

3) Reducér emballageaffald

Emballagedesignere kan reducere affald i tillæg til at vælge miljøvenlige materialer og designe til komposterbar eller genanvendelig emballage. For at opnå dette kan tyndere materialer, mindre pakningsdimensioner eller endda slet ingen emballage bruges.

Den globale bevægelse mod bæredygtighed er blevet uundgåelig i de senere år. Efterspørgslen efter mere miljøvenlige adfærd og produkter er steget grundet faktorer som klimaændringer og plastforurening. Dette initiativ har haft en særlig positiv effekt på produktudviklingen af bæredygtig emballage. Virksomheder reviderer deres emballage strategi og prioriterer udviklingen af bæredygtige emballageprodukter, da kunderne efterspørger mere bæredygtige løsninger.

Men hvad indebærer udvikling af bæredygtige emballageprodukter præcis? Det handler i alt sin enkelhed om at skabe emballage med mindre miljøpåvirkning. Dette kan eksempelvis gøres ved at bruge miljøvenlige materialer, planlægge for genanvendelse eller nedbrydelighed og reducere spild på tværs af hele produktets livscyklus.

Grøn airless emballage

4) Tag hensyn til hele produktets levetid

At udvikle bæredygtig emballage indebærer også at tage hensyn til hele produktets levetid. Dette omfatter produktets design, produktion og transport samt dets brug, forbrug og bortskaffelse. Ved at vælge materialer og design, der forbruger mindst energi, producerer mindst affald, kan virksomheder mindske deres negative miljøpåvirkning.

5) Uddan forbrugerne

Sidst men ikke mindst kan virksomheder hjælpe forbrugerne med at træffe mere miljøvenlige beslutninger ved at give dem korrekt information om miljøpåvirkningerne af deres emballage. Dette kan omfatte oplysninger om, hvordan man komposterer eller genanvender emballagen, og fordelene ved at vælge en mere bæredygtig mulighed.

 
En virksomhed, som er et glimrende eksempel på en bæredygtig produktudvikling, er Ganni. På bare tre år har det danske modebrand formået at øge andelen af deres tøj, som kan klassificeres som bæredygtig fra 9% til 73% fra 2018-2021.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Gaveæsker Innovativ Emballage Inspiration

Generation Snack – emballage til mad

Generation-Snack

23. Februar 2023

Generation Snack - Emballage til mad

I dette indlæg fremhæves virksomheden Generation Snack, der blandt andet er kendetegnet ved et unikt emballagedesign  og en innovativ emballage til mad. Generation Snack sælger lækre og stærkt krydrede kettle chips i en smart og funktionel emballage. Den boks, som chipsene kommer i, fungerer nemlig også som en serveringsbakke. Emballagen gør det dermed nemmere at dele chips med familie og venner på farten. 

Bliv klogere på Generation Snack og emballage til mad i dette indlæg. 

Emballage til mad

Der er en række krav til indpakning og emballering af fødevarer, der er vigtige at forholde sig til, når man udvikler emballage til mad. Vi giver dig et overblik over kravene:

Indpakningsmateriale og emballage til fødevarer skal være rent.

 • Materialerne må ikke påvirke eller blive påvirket af fødevaren. 
 • Materialerne må ikke afgive stoffer, der kan påvirke fødevarens smag, lugt eller farve.
 • Materialerne skal kunne opbevares og behandles hygiejnisk forsvarligt.
 • Indpakningen og emballagen skal beskytte fødevaren mod krydskontaminering, kontaminering og lugt.

Hos Packwise sikrer vi os naturligvis, at vi altid lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, når vi udvikler og producerer emballage til mad. Du kan læse mere om krav til indpakning og emballering af fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

SALT-Packshot

Generation snacks emballage- og serveringsforslag

Generation Snack er et nyopstartet chips brand, der tilbyder tre forskellige varianter af chips, som er lette at dele med andre på farten. Emballagen har nemlig ikke blot den funktion, at den beskytter indholdet. Den fungerer også som en serveringsløsning, så man ikke behøver at spise chipsene direkte fra en foliepose. Udover at have den funktion har emballagen også et unikt look, da designet er skabet af forskellige up-and-coming kunstnere. Generation Snacks emballage er en unik, æstetisk og funktionel, og samtidig differentierer den sig fra konkurrerende virksomheders løsninger. 

Æsker

Hos Packwise designer, udvikler og producerer vi æsker til mange forskellige formål. Vi udvikler både æsker til fødevarer, som i tilfældet med Generation Snack, men vi har også mulighed for at levere æsker til andre formål. Vores æsker kan anvendes til vidt forskellige produkter. Det hele afhænger af dit behov og dine ønsker til din emballage. Vi har altid fokus på at produktet og indpakningen skal fremstå som en helstøbt oplevelse. Det gælder både når vi udvikler primær og sekundær emballage. Du kan læse mere om vores udvalg af æsker her. ·

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Bæredygtig emballage emballage-kategorier Emballagedesign Gaveæsker Innovativ Emballage Inspiration Kosmetik emballage Rengørings Emballage

8/9 | Emballagens ABC | Emballagens forbrugsfase

Cirkulær økonomi infografik

17. April 2022

Emballagens ABC: Din emballages forbrugsfase

Når plasten er produceret ryger den videre til selve forbrugsfasen. Forbrugsfasen kan inddeles i kategorierne:

 • Emballage
 • Landbrug
 • Bilindustri
 • Elektronik
 • Bygninger
 • Husholdning mm. (herunder forbrugsvarer, sport, møbler, sundhed og sikkerhed)

Når en plastemballage er færdig med at blive anvendt, er der forskellige muligheder for, hvor plasten kan ende henne. En bæredygtig løsning er, at designe sin emballage til at kunne blive genopfyldt med produktindholdet. Hos Packwise hjælper vi med design og udviklingsfaserne, hvor vi hjælper med dit emballagesudtryk. Du kan læse mere om vores emballagedesign- og udvikling her.

Det er derimod mere uheldigt, når plastikken ender i skraldespanden. Hvis plasten ryger i restaffald sammen med andre materialetyper, er det ikke muligt at genanvende plastikken, og materialets potentiale bliver derfor ikke udnyttet til det fulde. 

Forbrug og smid væk-kulturen, hvor man producerer plastik, bruger det én enkelt gang og smider det væk igen, kaldes for en lineær økonomi. Ved at benytte sig af lineær økonomi, får plasten ikke udnyttet sit fulde potentiale, hvilket skaber en større mængde afskaffet plastaffald og mere forurening.

For at undgå ressourcetab og belastning af miljøet skal vi ind i en cirkulær økonomi, hvor plasten genanvendes igen og igen. Nye plastprodukter skal produceres af allerede eksisterende plast frem for af nye fossile materialer. Det vil skabe en reducering af plastaffald, som ender i naturen.

Forkortelse af forbrugsfasen

En del af den plastik, der produceres og forbruges, ender desværre i naturen. Plastaffald, der smides i naturen, er et stor problem for både dyr, planter og mennesker.

Plastikemballage kan være flere 100 år om at blive nedbrudt i naturen – men selv efter alle disse år, forsvinder plasten ikke helt. Den bliver i stedet til små stykker af mikroplast, som kan ende i vores drikkevand. 

Heller ikke bionedbrydelig plastik nedbrydes i naturen. Selvom man måske skulle tro det, da det jo benævnes bionedbrydelig plastik, så er det altså ikke tilfældet. Bionedbrydelig plastik nedbrydes kun under de rette omstændigheder på komposteringsanlæg, hvor de høje temperaturer og fugtigheden kontrolleres. 

Disse omstændigheder er ikke nogle, der kan opstå i naturen, og den bionedbrydelige plastik kan derfor ikke nedbrydes i naturen.

Når du genanvender din emballage udnyttes plasten på optimal vis. Derudover er det en god ide at sørge for, at plasten kan genanvendes efterfølgende, da det også skåner miljøet. Din emballages forbrugsfase vil derved blive forlænget, i stedet for at lade plasten gå til spilde, og forurene.

Cirkulær økonomi

Ocean waste plastic

En anden stor del af det henkastede plastaffald ender i havet som ocean waste plastic. Denne plasttype har alvorlige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyrelivet. 

Drikkevandet forurenes og dyrene kan forveksle plasten med mad og komme til at spise det. Det kan resultere i at dyrene kvæles eller at plasten i maven fylder for meget, så der ikke er plads til den nødvendige mængde føde, som dyrene har brug for.

Den mikroplast, der ender i maven på dyr som fisk, kan efterfølgende ende i maverne på os mennesker, hvis vi spiser fiskene. 

For at lykkes med en cirkulær økonomi, er det vigtigt, at både producent og forbruger gør en indsats og begynder at tænke over, hvad der faktisk skal og kan ske med materialer, produkter og emballage, når vi er færdige med at bruge det. 

I vores næste indlæg omkring produkternes end-of-life, kan du læse videre omkring de forskellige tiltag, der findes til at gøre cirkulær økonomi i emballageindustrien mulig. Du kan læse mere om Ocean waste plastic eller andre plasttyper på vores indlæg eller Bæredygtigemballage.dk

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Innovativ Emballage Kosmetik emballage

Airless emballage – den populære kosmetikemballage

Airless emballage – den populære kosmetikemballage

Airless emballage – high end dispensering

Den velkendte airless beholder er en favorit hos de fleste brand owners, CMO’er og forbrugere. Det stilrene design, den lette dispensering og airless flaskens mange anvendelsesmuligheder bør om noget berettige prædikatet: high-end emballage.

Der er fortsat et stigende fokus på visse konserveringsmidlers uønskede virkning på kroppen, og derudover stilles der høje krav til hygiejne og brugervenlighed. Netop derfor er airless systemet det optimale valg, når det gælder emballage til kosmetiske cremer, lotion, serum og gels.

Airless systemet forhindrer nemlig både bakterier og snavs fra fingrene og fra luft i at trænge ind til produktet. Det betyder at produktindholdets holdbarhed forlænges. Airless emballagen er altså en løsning med en dispenser, som let doserer creme, lotion eller gel uden spild. Med andre ord: en kosmetikemballage, der forener det bedste fra alle verdener.

Dispenseringsoplevelsen og airless systemets unikke egenskaber får mange brand owners, CMO’er og forbrugere til at foretrække denne emballagetype til produkter af høj kvalitet.

Fordele ved at vælge Airless dispenser

Airless emballage anvendes typisk til kosmetik- og cremeprodukter, og som tidligere nævnt muliggør emballagen en reduktion af konserveringsmidler. Dette er en væsentlig fordel, der kan benyttes i dit produkts USP, såfremt du vælger en airless dispenser til dit produktindhold.
Derudover kan airless beholderen leveres med forskellig dosering, således at ønske til dispensering tilpasses dit produkt og dets viskositet. På den måde sikrer du, at din creme, din serum eller lotion doseres i de ønskede mængder uden hverken at over- eller underdosere.
 
Airless emballage produceres typisk i plast, og kan som standard leveres i størrelser fra 30-500 ml. i både runde og firkantede beholdere. Ydermere kan emballagen leveres i alle standardfarver, og ved bestilling af et større batch kan beholderen indfarves, materialet kan matteres og overfladen kan påføres en metallisk coating. De er altså rig mulighed for at sætte dit eget præg på produktionen af din airless flaske.

Opsummering af fordele ved at vælge airless dispensers:

 • Den beskytter produktet mod bakterier
 • Produktet iltes ikke med airless
 • Muliggør reduceret brug af konserveringsmidler
 • Øger produktets levetid på hylden
 • Hjælper forbrugeren med korrekt dosering
 • Eksklusiv look&feel samt doseringsoplevelse

Er du klar til at vælge airless dispenseren som din næste emballage eller ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig indenfor kosmetikemballage, så kontakt os her. For mere inspiration er du velkommen til at følge med på vores Instagram profil.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Gaveæsker Innovativ Emballage Kosmetik emballage

Gode råd til designprocessen

Gode råd til designprocessen

Designprocessen

Designprocessen er en vigtig del af skabelsen af dit produkt og dit brand. Det er svært at få forbrugeren til at bemærke dit produkt blandt alle de andre på hylden. Det er altafgørende at have et iøjenfaldende produkt, der fanger forbrugerens opmærksomhed.

Vi har samlet tre gode råd til designet af din emballage, således at dit produkt gøres konkurrencedygtigt.

Form og design i designprocessen

Mere end 70% af forbrugerne tager først købsbeslutningen i butikkerne, når de står foran hylderne. Det er derfor yderst nødvendigt, at din emballage har et lækkert design og et iøjenfaldende udtryk for at skille sig ud.

I første omgang handler det nemlig om at fange folks opmærksomhed. Emballagen er stort set det eneste kommunikationsmiddel, som du har til rådighed, når dit produkt er blevet placeret i butikkerne.

I processen handler det ikke kun om at skabe det mest opsigtsvækkende design. Der skal skabes en form for overensstemmelse mellem produktets visuelle udtryk og dit brands værdier. Derudover skal du tage højde for det marked og den målgruppe, som dit produkt retter sig imod. Dit design har nemlig mulighed for at fortælle forbrugerne, hvad de køber. Husk derfor at vær opmærksom på, hvilke signaler dit design sender.

Gaveæsker i forskellige farver og størrelser

Sådan laver du brugervenlig emballage 

Et lækkert og iøjenfaldende design sikrer at dit produkt bliver valgt på hylden. Men det er funktionalitet og brugervenlighed der sikrer, at forbrugerne fortsat køber det. Det er derfor essentielt at indtænke brugervenlighed i dit emballagedesign. Overvej disse elementer i dit design:

 • Hold din emballage så enkel og minimal som muligt.
 • Din emballage skal kunne genbruges, når beholderen er tømt for produkt.
 • Overvej størrelse og form, således din emballage passer i køleskabet, hvis dit produkt er udviklet til at skulle opbevares der.
Copenhagen Grooming gaveæske

Information skal indtænkes i dit emballages design

Vi lever i et informationssamfund og forbrugerne vil vide, hvad de køber. De vil oplyses om, hvor produkterne laves, hvordan de produceres, de anvendte materialer samt hvilke ingredienser de indeholder. Overvej hvilke faktorer der adskiller dit produkt fra konkurrenternes.

Er det bestemte ingredienser i produktet? Eller er emballagen fremstillet af bæredygtige materialer? Find dine forcer og fremhæv disse på din emballage. Derudover er det essentielt at du undersøger de forskellige landes lovgivning i forhold til krav om produktinformation.

Skal vi lave et emballagedesign der passer dit produkt?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i designet af din emballage, så kontakt os her

Hvis du ønsker inspiration til emballagedesign, kan du finde vores Instagram profil her

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Bæredygtig emballage Genbruge Innovativ Emballage Inspiration Kosmetik emballage

Fem ideer til genbrug af plastikemballage – Del 1

Ideer til genbrug af plastikemballage - Del 1

plastik emballage i forskellige farver

Har du nogensinde overvejet, hvor meget plastikemballage du står overfor hver dag? Du gjorde dig sandsynligvis klar i morges på dit badeværelse. Her tog du muligvis et bad, hvor du brugte showergel, shampoo, balsam eller andre produkter.

På badeværelset børstede du måske også dine tænder med noget tandpasta og smurte måske dit ansigt og din krop ind i en lækker creme. De fleste af produkterne var højst sandsynligt pakket i plastikemballage.

Da du lavede morgenmad, var nogle af de anvendte produkter muligvis også emballeret i plastik. Allerede fra morgenstunden har du mødt mange beholdere i plastikemballage – i mange tilfælde er plast nemlig en stor del af vores hverdag.

Plastic fantastic

Vi bruger plastikemballage til rigtig mange ting. Faktisk er produktionen af plastik 20-doblet de seneste 50 år. Vi kommer nok ikke af med plastik nu og her – men vi kan overveje, hvordan vi kan genbruge det plastik, der nu engang er produceret. Vi har samlet fem gode ideer, til hvordan du kan anvende plastikemballage, som du ellers ville have kasseret. I dette indlæg vil du blive præsenteret for to af ideerne.

Ide nummer 1: Brug din creme krukke som en potte til din nye plante

blomst i plastemballage

Fjern den oprindelige etikette ved at fylde din vask op med varmt vand. Tilsæt et par sprøjt af dit opvaskemiddel og et par skefulde hvidvinseddike. Placer din krukke i vasken og lad den stå i 30 minutter.

Efterfølgende tager du beholderen op og skræller etiketten af. Vask din krukke grundigt indeni og udenpå flere gange. Lad derefter krukken tørre og tilføj evt. et nyt klistermærke eller dekorer, som du ønsker. Sæt en lille plante i krukken og den har straks fået nyt liv.

Ide nummer 2: Brug din beholder som en slikkrukke

Slik i plastik krukke

Vask din cremekrukke flere gange med sæbe, indtil duften af det tidligere produktindhold er forsvundet. Fjern dernæst etiketten, hvis du ønsker. Fyld krukken med dit favoritslik. Ved at opbevare dit slik i den lille krukke, undgår du at det bliver trist og tørt. Du kan også opbevare nødder, tørret frugt m.m.

Leder du efter cremekrukker, som kunderne vil have lyst til at genbruge? Se efter cremekrukker/cream jars i vores produktkatalog.

Vis os din genbrugte kosmetikemballage

Vis os dine genbrugte kosmetikkrukker ved at tagge @packwise på Instagram og bruge hashtagget #recycledpackaging. Hvis du har andre ideer til, hvordan man kan genanvende kosmetiske beholdere, kan du dele det i kommentarerne. Du finder vores Instagram profil her. Hvis du ønsker at høre mere om vores udvalg af emballage, kan du kontakte os her

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Innovativ Emballage Inspiration

Visuel brandingfaktor – et specielt emballagedesign

Specielt emballagedesign skaber visuelt brandingsfaktor

Hvordan hænger et specielt emballagedesign og bag-in-box vinen sammen? De fleste er nok bekendt med bag-in-box vinen.

Vin-emballageringen har tidligere lidt under prædikatet “kvantitet og ikke kvalitet”, hvilket egentlig ikke passer til en kvalitetspræget kategori som vin. Dog fås flere af de velkendte druer efterhånden i bag-in-box emballage, hvilket øger konkurrencen på supermarkedernes hylder.

Et specielt emballagedesign, som det på ovenstående billede, kan skabe blikfang og afgøre udfaldet – køb vs. ikke-køb.

Nedenfor vil jeg tage dig igennem, hvilke fordele der kan være ved bag-in-box koncepter, herunder hvad et specielt emballagedesign kan have af betydning.

Indre og ydre fordele ved bag-in-box koncepter

Så længe indholdet er af en ordentlig kvalitet, er kvantitet bestemt ikke en dårlig ting. Tag bare de hyggelige aftener i venners lag på de sene sommeraftener, hvor den første flaske hurtigt får ben at gå på. Når det så er sagt, er der også nogle kommercielle fordele ved at have et større emballageformat.

Papvin der bliver skænket

Branding 

Som tidligere beskrevet er der klare fordele ved at have en stor overflade på emballagen. Overfladen kan via kreativt design anvendes til både at fortælle en historie og formidle stemninger. Billedet øverst viser et bag-in-box eksempel, der med rette kan karakteriseres som et specielt emballagedesign.

Emballagen har klare konnotationer til mange kvinders trofaste ven: håndtasken. Med denne visuelle branding appellerer det franske vinbrand til den feminine forbruger med referencer til de talrige populære franske håndtasker.

Denne bag-in-box, forklædt som håndtaske, er derfor det uskyldige bud på at få de liflige dråber til at blende ind i offentligheden, samtidig med at femininiten selvfølgelig opretholdes.

Emballagematerialet

Emballagematerialet, der anvendes til bag-in-box løsninger, er oftest kraftigt, afstivet karton, som foruden at beskytte den indvendige pose med vin, også tillader forskellige branding-muligheder i form af f.eks. prægning og tryk.

I det konkrete eksempel er materialet formgivet til at understøtte og styrke det visuelle udtryk, hvilket blot er én af fordelene ved at vælge (miljøvenlig) karton til din emballage.

Funktionalitet

Vinæske fra Irma

Flot design og visuelle virkemidler er ikke meget værd, hvis ikke funktionaliteten følger med. Funktionaliteten er en af de væsentligste succesfaktorer i din emballage. Hvis funktionaliteten fungerer og tilmed designes i tråd med resten af emballagen, har man ramt plet. F.eks. er en af de væsentlige funktioner ved emballagen på det øverste billlede, at den ubesværet kan transporteres.

Traditionelle bag-in-box vin-emballager (som ses på billedet til højre) har typisk en lille anonym plastikhank  i toppen, hvorimod emballagen på øverste billede har en længere snor i bomuld, som forekommer behagelig og fuldender håndtaske-looket.

Du kan læse mere om emballagedesign og udvikling her eller kontakte os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Genbruge Innovativ Emballage

Fra lineær til cirkulær økonomi

Fra lineær til cirkulær økonomi

Lineær og cirkulær økonomi handler om hvordan vi bruger vores ressourcer. Der er sket et skift fra Take – Make – Dump til Reduce – Reuse – Recycle. Det betyder at vi nu genbruger og genanvender i langt højere grad end tidligere.

Take – Make – Dump

Der er sket en udvikling i hvordan vi bruger ressourcer. Tidligere herskede Take – Make – Dump-tilgangen, som er en lineær måde at bruge ressourcerne på. Man udvandt råstoffer og fremstillede produkter deraf for at bruge produkterne, for endeligt at smide dem ud. Denne økonomi har naturligvis resulteret i et stort ressourceforbrug og -tab. Derfor måtte man ændre tilgangen for at sikre, at man i fremtiden også har adgang til de værdifulde ressourcer.

Reduce – Reuse – Recycle

Den nye økonomi er cirkulær. Produkterne og indholdsstofferne indgår på den måde i et kontinuerligt kredsløb. Det tidligere ”end-of-life”-koncept bliver erstattet af genbrug og genanvendelse. Den cirkulære økonomi sørger for at al produktion er baseret på vedvarende energi. Med Reduce – Reuse – Recycle går ingen ressourcer tabt og materialerne bevarer deres værdi. Samlet set kan vi altså konkludere at cirkulær økonomi både er godt for miljøet og din forretning.

Cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er en måde at tænke produktion og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtigt. Alle elementerne i et produkt skal dog kunne recirkuleres uden spild i en ren, forarbejdet eller genanvendt form. Hos Packwise har en vision om at accelerere verdens bevægelse mod bæredygtig emballage. På understående billede ses en emballage til vaskemiddel, som vi har udviklet i samarbejde med Änglamark. Emballagen er lavet af 100% genanvendt plast.

Vi kan give dig en skræddersyet emballageløsning

Hos Packwise udvikler vi emballagedesign og skræddersyede emballageløsninger mens vi har omtanke for miljøet. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejde kan du kontakte os her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.
Kategorier
Alle Bæredygtig emballage Emballagedesign Innovativ Emballage Inspiration

Bionedbrydelig engangsemballage

Bionedbrydelig engangsemballage

Alle produkterne fra Biofases sortimentet er 100% naturlige og hurtigt nedbrydelige. Normalt tager det et plastiksugerør ca. 400 år at blive nedbrudt, men Biofases sugerør nedbrydes naturligt efter kun et år. Kvaliteten er god og produkterne er særligt stærke og holdbare. Et irritationsmoment for mange forbrugere ved de mere miljøvenlige papirsugerør er, at de bliver bløde, når de kommer i kontakt med vand. Sugerørene fra Biofase mister ikke formen i kontakt med vand og er egnet til både kolde og varme drikke. Bestikket er ligeledes egnet til kolde og varme temperaturer og derudover har produkterne ingen bismag.

Hvad er Greenfase?

Greenfase er distributør for Biofase i Danmark. Biofase startede med at lave bionedbrydelig engangsemballage af avocadosten i Mexico. Virksomhedens produktsortiment består af sugerør på 13, 21 eller 26 cm. der ikke er indpakket og et sugerør på 21 cm. der er indpakket. Derudover har de udviklet en ske, en gaffel og en kniv.

Avocado_og_ske

Klimasynderen avocado

Mexico er den største producent af avocadoer, landet står for 32% af den årlige produktion af Avocado. Fælles for de mange avocadoer – både i Mexico og verden over – er at avocadostenen ender som affald. Stenen er vanskelig at bortskaffe for producenterne. Der findes store bjerge af disse sten i Mexico, som ender på genbrugspladsen, hvor de bliver brændt. Det resulterer i en stor udledning af CO2, der er med til at skade miljøet. Med Biofases tiltag bliver et tidligere affaldsprodukt funktionelt anvendeligt. I dag er omkring 80% af bioplastik produceret af spiselige produkter, såsom majs, sukkerrør eller kartofler. Da Biofases anvender avocadosten som materiale mindskes ressourcespildet.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til at udvikle bæredygtig emballage.

Billeder er fra Greenfase

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Så tøv endelig ikke med at kontakte os med det samme.

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.