Krav til pharma- og kosmetikemballage

Cosmetics

Der er strenge krav til pharma- og kosmetik emballage. For at gøre det nemmere at navigere i de lange, specifikke forordninger på området, har vi i dette indlæg fremhævet nogle udvalgte centrale krav. Disse krav bør følges, når man udvikler emballage og etiketter til farmaceutiske og kosmetiske produkter. Informationen i dette indlæg er hentet fra Miljøstyrelsen.

Emballage til kosmetik og hudpleje

Vi fremhæver emballagetyperne airless, droppers, tuber, sprayers, krukker og lotionpumper. Alle beholderne er populære som emballage til kosmetik, og det er derfor at netop disse seks typer er præsenteret i indlægget. Vi opremser en række fordele ved hver emballagetype, og nævner hvilke produkter, de passende kan anvendes til. 

En hjælpende hånd til slutbrugeren

Siden 1976 har der været regler for markedsføringen af pharma- og kosmetikprodukter. De er udviklet for at sikre at forbrugerne anvender produkter korrekt og sikkert. EU’s forordning siger fortsat at det er forbudt at udforme kosmetikemballage på en måde, hvor det kan forveksles med fødevarer. Det kan nemlig bringe forbrugerens sundhed og sikkerhed i fare.

Til gengæld må der gerne optræde spor af forbudte stoffer i produktet – eksempelvis i emballagen. Dette er i tilfælde af at det teknisk set er uundgåeligt, og det skal i så fald kunne bevises at det ikke er sundhedsfarligt for forbrugeren. Mærkningen skal desuden være angivet ved uudslettelige, letlæselige og synlige bogstaver.

Krav til Primær emballage

  • Firmanavn og adresse på den ansvarlige person skal fremgå på etiketten eller emballagen. Det må gerne være forkortet, men det skal være informativt nok til at man kan sende et brev til adressen. En webadresse er ikke gældende. Hvis produktet er importeret fra et land uden for EU, skal oprindelseslandet fremgå.
  • Det nominelle indhold i volumen skal fremgå tydeligt. Produkter, der indeholder mindre end 5 gram eller 5 milliliter, er undtaget. Hvis produktet sælges som flerstyks, fx som vådservietter, er det godtaget at skrive antal i stedet for vægt og volumen.
  • Mindste holdbarhedsdato er den sidste dag, hvor produktet – ved hensigtsmæssig opbevaring – bevarer sin virkning og er sikker at anvende til. Det kan fremgå som tekst eller i form af dette symbol:
Mindsteholdbarhedsdato tegn

Hvis en særlig opbevaring er nødvendig, skal dette angives (mørkt, køligt etc.). Det er ikke obligatorisk at angive mindste holdbarhedsdatoen for produkter, der kan holde mere end 30 måneder. For disse produkter skal der derimod anføres en angivelse for, hvor mange måneder produktet kan holde efter åbning. Det angives ved dette symbol:

Kosmetikemballage mærkning
  • Særlige forsigtighedsregler, også kaldet sikkerhedsforskrifter. Her anføres en brugsanvisning, hvis der er tale om et produkt, som kræver vejledning for at blive anvendt korrekt af slutbrugeren. Et eksempel på dette er hårfarve. Reglerne for de enkelte ingredienser kan findes i EU’s database over kosmetiske ingredienser.
  • Fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse (batchnummer) skal angives, så dato og sted for produktionen kan identificeres.
  • Produktets funktion behøver ikke oversættes, hvis ordene er integreret i det danske sprog, som fx shampoo, eyeliner o.l.
  • Indholdsdeklarationen opstilles i en rækkefølge efter aftagende vægt på det tidspunkt, ingredienserne tilsættes produktet. Listen skal være markeret med “Ingredients”. Under indholdsdekleration hører også betegnelsen INCI (Internationa NNomenclature of Cosmetic Ingredients). Det er en fælles international fortegnelse på ingredienser, der anvendes i et kosmetisk produkt. Det betyder at uanset produktets oprindelse vil alle kemiske ingredienser stå anført med de samme begreber.Eksempelvis vil vand være betegnet som AQUA uanset land og sprog. Det giver forbrugeren et nemt og hurtigt overblik over indholdet i et produkt. INCI-listen består af 8.000 forskellige navne over kemiske stoffer og plantebestanddele, der kan anvendes i kosmetik, og liste bliver fortsat opdateret med 1-2 års mellemrum.

Andre vigtige krav til pharma- og kosmetik emballage

Det er vigtigt, at både nominelt indhold og/eller vægt, mindste holdbarhedsdato, særlige forsigtighedsregler og produktets funktion alle er formuleret på dansk. Al øvrig tekst behøver ikke oversættes.

Læs mere om farmaceutisk emballage på vores kategori for pharma emballage.

Læs mere om kosmetisk emballage på vores kategori for kosmetikemballage

krav til pharma og kosmetikemballage

Leder du efter noget?

Vi har en masse forskellige produkter og emballage.
Gå på opdagelse i vores produktkatalog.