Project Description

bæredygtige emballager, bæredygtig emballage, miljøvenlig emballage

Overvejer du også at skifte til bæredygtige emballager?

Bæredygtige emballager er højt på den politiske dagsorden. Hvor skal man som virksomhed starte, hvis man ønsker at tage del i denne transformation? Den lineære økonomi betegnes ofte som ‘forbrug og smid væk’, altså at der udvindes et råstof til produktion af et produkt, som smides ud efter forbrug. Det resulterer i enorme spild af materialer på verdensplan, som belaster miljøet i så ekstrem en grad, at dette er blevet et politisk emne. 

Før det er for sent

Hvordan ser den økonomiske model for cirkulær økonomi ud i en emballagekontekst? Og hvordan sikrer vi som samfund, at vi også i fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer?

Den cirkulære økonomi har groft skitseret fire vinkler, som man som virksomhed med fordel kan afsøge, hvis denne har et ønske om at tage et skridt i den bæredygtige retning. 

Kontinuerlige kredsløb:

  • Refuse (nægte brug af plastik)
  • Reuse (genanvendelse af emballage i sin form)
  • Reduce (reducere mængden af materiale/råvare)
  • Recycle (genanvendelse af emballagen som råvare til ny produktion)

refuse, reuse, reduce, recycle

Målet med økonomien handler om, at emballagen og dens råstoffer indgår i et kontinuerligt kredsløb, som har til formål at eliminere “end-of-life” konceptet. Det er altså en ny måde at tænke produktion og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtigt.

Inspirationen til den cirkulære økonomi er egentlig ikke så fjern fra den verden vi lever i:

Orm spises af fugl, som spises af ræv – ræv dør, og bliver til næring for planter og jord, som spises af orm etc.

Med et estimeret forecast på 622 mio. tons plastik produceret i 2035, er der ikke nogen tvivl om, at der skulle have været handlet for 10 år siden, og senest i dag. Hvilke elementer er det så, der gør svært bare at tage det bæredygtige skridt?

  • Plastikemballage er dyr at indsamle og genanvende
  • Ny oliebaseret plastik er billigt og nemt at arbejde med
  • Der er et stort arbejde i at sortere og rense genanvendt plastik

Se blandt andet denne case fra Änglamark, som tager store miljømæssige skridt med bæredygtige emballager.

Flere bæredygtige emballageløsninger findes på Änglamarks hjemmeside.

Kontakt os her for at høre mere om bæredygtige emballager.