Bæredygtighed i emballagedesign – Megatrend 2018-06-13T12:13:00+00:00

Project Description

Megatrend – Bæredygtighed i emballagedesign

Bæredygtighed og genbrug er tidens megatrend. Forbrugerne er blevet langt mere miljøbevidste og forventer, at produkterne er pakket på en mere bæredygtig måde end førhen. Bæredygtighed er derfor blevet et vigtigt buzzword indenfor emballageindustrien.

Når man benytter bæredygtig emballage, så er det ofte materialevalget og –mængden, der er stort fokus på. Emballagedesignets bæredygtighed kan i høj grad forbedres igennem materialevalget. Traditionelt materiale som plast og andre ikke-biologiske nedbrydelige materialer, bliver oftest udskiftet med genbrugspapir og -pap. Mængden af materialer i emballageproduktionen vil skabe besparelser, såfremt de formindskes i takt med et mere bæredygtigt design. Når materialemængden minimeres i denne forbindelse, så er det vigtigt, at emballagen opretholder samme beskyttelsesniveau som før.

Rundt om i hele verden ser man mange eksempler på bæredygtighed i emballagedesign. Et glimrende eksempel på et innovativt-, smart- og bæredygtigt emballagedesign ses i denne take out boks. Take out boksen kommer fra den filippinske Food truck ”Guactruck”, hvor bæredygtighed er grundtanken bag designet. Inspirationen bag den æstetiske boks er: Origami – her blomstrer emballagen op, når den åbnes. Til konstruktionen er der kun brugt et stykke papir og ingen lim til lukningen.

Bæredygtighed er ikke et flygtigt modefænomen, men vil derimod fortsat blive mere relevant i emballageindustrien.