Project Description

Sammensætning af emballagematerialer 

I husstande over hele Danmark bliver der efterhånden sorteret emballage. Det skyldes flere faktorer, herunder lovregulering, øget miljøfokus og ikke mindst, at det er lettere at genanvende eller recycle affald, som allerede er sorteret. Disse nye krav til affaldssortering stiller større krav til forbrugeren (og virksomheder), da det er den gruppe, der sorterer en stor mængde af emballagen. Der er derfor skabt et nyt parameter for fremstillingsvirksomheder at konkurrere på: Sammensætning af emballagematerialer, der gør produktet let at sortere.

Mange af de produkter, som du kender fra husholdningen, består af flere emballagematerialer – alt fra metalfolie, pap og plastik. Denne materialesammensætning af emballagen kan let volde forbrugeren problemer, når det kommer til sortering af emballagen. Et produkt som f.eks. mælkekartonen (se billede) bør i princippet sorteres som henholdsvis plastik og pap, dvs. skruelåg i affaldsbeholder og selve kartonen i en anden. Den sorteringsvenlige emballage har ikke dette “problem”; den tager højde for sammensætningen af materialer og gør det lettere for forbrugeren at skille sig af med produktet efter brug.

Sorteringsvenlig emballage

Emballage, som ikke er sorteret korrekt, er i sagens natur mindre genanvendelig end korrekt sorteret emballage. Derfor kan det være en fordel at tænke miljø og genanvendelighed ind i dit valg af emballage næste gang du skal designe og producere en sorteringsvenlig emballage.

Ønsker du en sorteringsvenlig emballage, behøver den nødvendigvis ikke bestå af samme materiale fra top til tå. Der findes f.eks. flere plastvarianter, udvundet af f.eks. afgrøder, som kan kombineres med bæredygtige barrierematerialer, således at den samlede emballage kan disponeres som plast.

Bæredygtig emballage

Den sorteringsvenlige emballage leder uundgåeligt tankerne hen på den bæredygtige emballagekategori. Her kommer både den miljømæssige profil i spil, og emballagen kan “vokse” til et væsentligt parameter i din produktpositionering.

Se f.eks. vores tidligere indlæg Bæredygtig emballagematerialer hvor vi beskriver bæredygtige alternativer til de konventionelle emballagematerialer. Ved at nytænke en emballageløsning på denne måde, hjælper du ikke kun miljøet, men du hjælper også forbrugeren på vej til bedre affaldssortering.

Søger du inspiration til, hvordan din emballage kan opgraderes til sorteringsvenlig og bæredygtig, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

Læs mere om hvordan vi arbejder her eller kontakt os.