Förpackning För Flytande Tvättmedel

Änglamark

COOP söker en partner för design, utvecklingoch produktion av en förpackningsserie för det välkända varumärket Änglamark. Kraven på förpackningsdesignen och den slutliga förpackningen är att både Änglamarks ursprungliga DNA, produktfunktionalitet och miljöprofil är integrerade i lösningen. 

Änglamark two bottles
Änglamark emballageløsning

Vår Uppgift

COOP is looking for a partner for design, development and production of a packaging series for the well-known Änglamark brand. The requirements for the packaging design and the final packaging are that all three, the original Änglamark DNA, product functionality and environmental profile are integrated into the solution.

Bakgrund

Änglamark är för de flesta konsumenter synonymt med ekologi, nordisk miljömärkning och hållbarhet. Därför också ovanstående krav på att förpackningen tillverkas hållbart i största möjliga utsträckning. 

Förpackningens visuella uttryck, inklusive etikett och prägling, är viktiga designelement, eftersom det måste vara lätt att avkoda en Änglamark-produkt. 

Med andra ord måste förpackningen passa in i Änglamarks befintliga produktsortiment, men samtidigt präglas av innovativ förpackningsfunktionalitet, vilket förbättrar användarupplevelsen. 

Änglamark flasker
Änglamark project of the bottle

Lösning

En 900 ml PET-flaska tillverkad av återvunnet material (RPET), som kompletterar Änglamarks hållbara varumärke. För att säkerställa ett bättre grepp för kunden, har den runda flaskan plana sidor med en storknottrig struktur. Dessutom finns det mät- / doseringsindikatorer som placeras diagonalt på flaskan, vilket främjar bättre dosavläsning, oavsett hur flaskan hålls i handen. 

Flaskan är utsmyckad med en etikett som tydligt kommunicerar produktinformation, variant och certifikat samt  den nya förbättrade dosupplevelsen. Sist men inte minst den välkända Änglamark-logotypen, som är diskret präglad i toppen av kapseln för enkel produktavkodning. 

Resultat

En innovativ kundlösning där funktionalitet bokstavligen vänds upp och ner medan miljöprofil och visuell i entitet beaktas.