När du vill investera i design och utveckling av förpackningar till dina produkter uppstår ofta en rad frågor: Hur går ett förpackningsutvecklingsprojekt till? Hur uppnår jag besparingar på förpackningen samtidigt som jag gör mina inköp mer effektiva? Hur ser jag till att den nya förpackningen eller de nya förpackningsdelarna fungerar i min produktion?

Vi vill göra processen med inköp, förpackningsval och infasning så bekväm och effektiv som möjligt för dig. Vi arbetar därför med en kundspecifik färdplan, så att du alltid kan följa processen – steg för steg.

Vi tillhandahåller standardlösningar i många av våra förpackningskategorier. Samtidigt har du alltid möjlighet att göra våra standardförpackningar unika med hjälp av olika designelement. Du kan välja olika storlekar och former på både behållare och dispenser/kapsel, och dessutom kan du färga förpackningen i den eller de färger du vill.

 

Vi har även möjlighet att utveckla specialdesignade förpackningslösningar utifrån dina unika behov och krav på funktionalitet, design och material samt budget och leverans. Våra specialdesignade lösningar är populära bland våra kunder, eftersom det skapar en bra möjlighet att verkligen särskilja sig från andra typer av förpackningar inom samma kategori. Dessutom kan de specialdesignade lösningarna anpassas efter ditt produktinnehåll angående dosering, storlek, form mm., dvs så att lösningarna blir mest optimala i förhållande till din produkts viskositet, krav på hållbarhet m.m.

Vi erbjuder grafisk design och 3D-modellering i samband med utveckling av specialdesignade förpackningar och uppgradering av standardförpackningslösningar.

För varje nytt projekt vill vi lära känna dig och din produkt. Kunskap skapar de bästa förutsättningarna för att kunna leverera önskad förpackningsinnovation eller det uppdaterade grafiska uttryck som skapar förnyat intresse för ett befintligt produktsortiment.

Om du är intresserad av en specialdesignad förpackningslösning, kontakta oss här

Få 3D-modeller för visualisering innan produktion

hvid conditioner i pumpedispenser
PE flaske med doseringspumpe
kosmetikemballage til olie
shampooflaske med pumpedispenser
haarolie tube-emballage
emballageflasker med pumpe

Vi utvecklar lösningar som är skräddarsydda efter dina behov. Vi kan erbjuda design och serier av fotorealistiska grafiska modeller med dina designönskemål för visualisering inför produktion. På så sätt kan du få en uppfattning om hur den färdiga produkten ser ut innan du bestämmer dig. Våra kunder är nöjda med denna funktion eftersom det kan vara svårt att föreställa sig hur olika designelement kommer att spela ihop i slutresultatet. Våra grafiska modeller låter dig få en så realistisk bild av din produkt som möjligt innan den produceras. 

Få vår hjälp med etikettdesign

eksempel paa labeldesign

En etikett är en viktig del av en förpackning, eftersom den har både visuella och praktiska syften. Det finns flera praktiska uppgifter som ska finnas med på en etikett, t.ex. översikt över ingredienser, streckkod, ursprung mm. Denna information är man juridiskt skyldig att tillhandahålla, och det är därför viktigt att vara medveten om det. Dessutom är det viktigt att tänka på designen på din etikett eftersom den också har en estetisk funktion. Din etikett ska återspegla ditt företags identitet och värderingar samt matcha den återstående förpackningsdesignen. Du kan skapa det visuella uttryck du vill med hjälp av färger, illustrationer, typsnitt med mera. Alla beslut som fattas i designprocessen har en inverkan på det övergripande utseendet på din förpackning. På Packwise tror vi att en framgångsrik etikett cementerar varumärket och ger viktig information om produkttyp och volym.

Se våra e-böcker för information om förpackningsdesign och materialval

Plastic explained E-bog

Hållbarhet får allt större fäste i samband med utveckling och produktion av nya produkter. Det blir mer och mer aktuellt att ta fram hållbara alternativ eller göra miljövänliga val – även när det handlar om utveckling och design av förpackningar.

E-boken visuell identitet

Den här e-boken guidar dig i de många möjligheter du har när du utvecklar och designar förpackningar för personlig vård och kosmetika. E-boken utrustar dig för att kunna fatta beslut om vilka visuella element som ska ingå i din förpackningsdesign. Det är extremt relevant att överväga alla delar av din design eftersom din förpackning är mycket mer än bara förpackningen av ditt produktinnehåll.

Den funktionella identiteten E-bok

Den här e-boken handlar om den funktionella identiteten i designen av förpackningar för kosmetika och personlig vård. Vi skiljer på primär- och sekundärförpackningar och presenterar ett brett utbud av primärförpackningstyper. Vi guidar dig i ditt förpackningsval genom att markera vad du bör tänka på när du väljer förpackningstyp för din produkt.

Använd en designbyggare för att skapa din önskade specialdesignade förpackningslösning.

När du väl har bestämt dig för att skap en ny produkt eller ge en befintlig produktlinje ett ansiktslyftning har du förmodligen gjort en hel del funderingar och funderingar kring vad som kan göras, hur det ska se ut – eller kanske till och med högre grad – hur det ska inte se ut.

Designprocessen är en viktig del i utvecklingen av din produkt, då du har möjlighet att omvandla standardförpackningar till en personlig och individuell förpackning. Som kund hos Packwise är du med på resan i utvecklingen av förpackningen till din produkt. Det är du som bestämmer och vi gör vårt bästa för att vägleda och stötta dig i processen.

Vi vet dock hur förvirrande det kan verka. Därför har vi gjort det enkelt för dig att se hur vi arbetar med designprocessen – från första idé till färdig förpackningslösning. Det är inte säkert att alla punkter kommer att behövas för att uppnå önskat resultat, men överlag arbetar vi med fyra processfaser med delpunkter. Dessa beskrivs kortfattat nedan.