KOSMETIKFÖRPACKNING

Desinfektionsförpackning

På Packwise erbjuder vi standard- och specialutvecklade dispenserlösningar och pumpsystem för desinfektion. Vi har lång erfarenhet av förpackningar för desinfektionsmedel och har därför en gedigen kunskap inom området. Vi är därför väl rustade att vägleda dig i valet av förpackning till ditt desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedel förblir en viktig och mycket eftertraktad produkt – speciellt i tider av bakteriell och viral spridning. En ökad efterfrågan på framför allt desinfektionsmedel har lett till en större produktion av förpackningar för handsprit och handtvål.

Vårt urval av desinfektionsmedelsförpackningar består av väggmonterade dispensrar och ett brett utbud av PE- och PET-flaskor med tillhörande lotionpump, doseringskapslar samt sprayflaska för kemikalier och mist sprayflaska.

 

Letar du efter något särskilt?

Se vårt utbud av förpackningar i vår produktkatalog.
Vi uppdaterar katalogen regelbundet.

Ditt val av förpackning för desinfektionsmedel

Det finns många olika produkttyper inom desinfektionsmedel. Valet av förpackning beror bl.a. av produktens viskositet, önskad doseringsmetod och mängd. Vi erbjuder därför flaskor i många storlekar och former med tillhörande lotionpump, skivkapsel, fingersprayer eller mini triggersprayer beroende på dina behov. Utöver vårt stora utbud av standardförpackningar inom desinfektionsmedel erbjuder vi även specialdesignade förpackningar. Så du kan vara säker på att vi kan ta fram en förpackning för dig som matchar din produkt och dina behov.

Stor efterfrågan på desinfektionsmedel

Sedan utbrottet av covid-19 har det funnits en stor efterfrågan på desinfektionsmedel från konsumenter och därmed även efterfrågan på desinfektionsmedelsförpackningar från tillverkare. Desinficerande förpackningar har successivt blivit ett inslag i många butiker och på många arbetsplatser. Vi hittar ofta dispensrar med desinfektionsmedel i olika former och storlekar vid entréerna till butiker och arbetsplatser. På Packwise föreslår vi att butiker och arbetsplatser väljer en specialdesignad förpackningslösning med en egen logotyp. Det kommer att skapa ett mer exklusivt och estetiskt uttryck. Dessutom tyder det på att desinfektionsmedlet är här för att stanna, så det blir en långsiktig investering för företagen.

Hållbar förpackning och förpackningsdesign

På Packwise bryr vi oss naturligtvis om miljön. Faktum är att vi är mycket engagerade i att göra vårt förpackningsmaterial och vår produktion ännu mer grön. Det gäller alla våra förpackningskategorier – och därför givetvis även förpackningar för desinficerande produkter. Det finns nu ett antal företag som säljer desinfektionsmedel och det är därför värt för dig att fundera över hur just ditt företag kan sticka ut. På Packwise ser vi förpackningar som en av de områden där du verkligen har möjlighet att särskilja dig från dina konkurrenter. Det gäller både förpackningsdesign och hållbara material och produktion.

Stick ut med en hållbar förpackningslösning

På Pacwise föreslår vi därför att du väljer en hållbar förpackningslösning för ditt desinfektionsmedel. Det gynnar både miljön och ditt företag, eftersom konsumenterna efterfrågar hållbara lösningar. Du kan alltså använda de hållbara förpackningarna i marknadsföringen av din produkt. Dessutom vet vi att många desinfektionsmedel har en förpackningsdesign som liknar alla andra. Vi anser därför att det är viktigt att du sticker ut på den punkten. Du bör vara strategisk när det gäller din förpackningsdesign eftersom den verkligen gör att du kan skilja dig från andra företag.

På Packwise är vi specialister på förpackningsdesign och vi försöker alltid hålla oss uppdaterade om trender och tendenser inom området. Vi är därför väl rustade att guida dig i hur din förpackningsdesign kommer att få största möjliga framgång – både när det gäller utseende och funktionalitet.

Genomskinlig desinfektionsförpackning handsprit

FAQ

Dragspelsinnehåll

Desinfektionsförpackning refererar till dispenserar, pumpar och flaskor som används för att lagra desinfektionsmedel. Detta är speciellt utformat för att tåla de kemikalier som finns i desinfektionsmedel.

Desinfektionsförpackning kan vara hållbar genom användning av återvinningsbara material som PE- och PET, som har låg miljöpåverkan, minskar överskott och använder miljövänliga produktionsmetoder.

Hållbarheten för desinfektionsförpackning beror på det material som förpackningen är tillverkad av. Till exempel kan PP- eller PET-flaskor vanligtvis hålla längre än pappersförpackning. Dessutom kan hållbarheten påverkas av specifika förhållanden, inklusive temperatur och fuktighet.

Sterilitet i desinfektionsförpackning kan uppnås genom olika processer. Det kan bland annat göras med hjälp av autoklavering. Det innebär att produkten placeras i en autoklav som använder ånga under högt tryck och temperatur för att döda mikroorganismer. Kemikalier eller strålning kan också användas för samma ändamål. Det är viktigt att säkerställa att steriliseringen utförs under kontrollerade förhållanden.

Ja, vi erbjuder anpassning av desinfektionsförpackning med din logotyp eller design för att möta dina varumärkes- och marknadsföringsbehov. På så sätt säkerställer vi att din förpackning blir unik.

Ja, vi har en minimiorderkvantitet (MOQ) för beställningar som varierar från produkt till produkt. Vanligtvis ligger MOQ mellan 5 000 och 20 000 enheter, beroende på förpackningen.

Ja, vi assisterar gärna med vägledning och rådgivning för ditt kommande förpackningsprojekt. Du är välkommen att skriva eller ringa till oss, så ordnar vi gärna ett icke-bindande möte med dig.