E-BÖCKER

Plastic explained E-bok

Hållbarhet spelar en allt större roll i samband med utveckling och produktion av nya produkter. Det blir mer och mer relevant att utveckla hållbara alternativ eller göra miljövänliga val – även när det gäller utveckling och design av förpackningar. 

Den visuella identitetsboken

Denna e-bok vägleder dig i de många alternativ du har när du utvecklar och utformar förpackningar för personlig vård och kosmetika. E-boken kommer att utrusta dig för att kunna fatta beslut om vilka visuella element som ska ingå i din förpackningsdesign. Det är extremt relevant att beakta alla delar av din design eftersom din förpackning är mycket mer än bara förpackningen av ditt produktinnehåll. 

Den funktionella identitetsboken

Denna e-bok handlar om den funktionella identiteten i utformningen av förpackningar för kosmetika och personlig vård. Vi skiljer mellan primär- och sekundärförpackning och presenterar ett brett utbud av primärförpackningstyper. Vi guidar dig i ditt förpackningsval genom att berätta om vad du bör ta hänsyn till när du väljer en förpackningstyp för din produkt.