E-book 3

Den funktionelle identitet E-bog

Denne e-bog omhandler den funktionelle identitet i designet af emballage til kosmetik og personlig pleje. Vi skelner mellem primær og sekundær emballage og præsenterer dig for en bred vifte af primære emballagetyper. Vi guider dig i dit emballagevalg ved at belyse, hvad du bør tage højde for, når du vælger en emballagetype til dit produkt.

The Functional Identity E-book

This e-book deals with the functional identity in packaging design for cosmetics and personal care. We distinguish between primary and secondary packaging and present you with a wide range of primary packaging types. We guide you in your packaging selection by highlighting what you should take into account when choosing a packaging type for your product.