Emballagedesign & udvikling 2018-11-11T20:05:28+00:00

Emballagedesign

emballagedesign

Når du skal lancere et nyt produkt eller give en eksisterende produktlinje et ansigtsløft, har du sikkert gjort dig en lang række overvejelser og tanker om, hvordan det skal pakkes ind. Hvilke emballagemuligheder er der, hvilke materialer og trykteknikker findes der? Hvordan det skal se ud – eller måske i endnu højere grad – hvordan det helst ikke skal se ud.

Vi ved, hvor uoverskueligt det kan virke. Derfor har vi gjort det enkelt for dig at overskue, hvordan vi arbejder med emballagedesign og emballageudvikling – lige fra første idé til den færdige emballageløsning. Afhængigt af dit produkt er det ikke sikkert, at alle udviklingstrin skal i brug for at opnå det ønskede resultat, men overordnet arbejder vi med 9 trin inden for tre overordnede procesfaser.

emballagedesign

Research & Analyse

  • Desk & Field research
  • Konceptafgrænsning
  • Produkt & Materialekrav

Konceptualisering & Design

  • Konceptoplæg & Skitse
  • Validering & Rentegning
  • Fokusgruppe

Modellering & Produktion

  • 3D-modellering & Prototype
  • Præ-produktionsprøve & 0-serie
  • Produktion & Kvalitetskontrol

Research & Analyse

Desk & Field research

Inden vi går i gang med at udvikle et nyt emballagedesign til dit produkt, bruger vi tid på at lære dig og dit brand bedre at kende. Vi afdækker, hvem dit produkt skal henvende sig til, hvilke USP’er (Unique Selling Points), ESP’er (Emotional Selling Points) og anprisninger, der er vigtige at kommunikere via emballagedesignet. I denne fase af designprocessen kan vi vælge at gøre brug af markedsundersøgelser og fokusgrupper.

Konceptafgrænsning

En stram afgræsning af designparametre og opgavens omfang er sidste step forud for de første skitser. Drejer det sig om en helt ny linje af produkter, en del af et eksisterende produktsortiment eller en helt unik emballageløsning til et nyt produkt? Det kan i nogle sammenhænge også være afgørende, at det nye design imødekommer et sæt lovgivnings- og produktionsmæssige krav.

Produkt & Materialekrav

Vi tager altid udgangspunkt i dine prioriteringer, når vi udvikler et nyt emballagedesign til dit produkt. Det betyder i praksis, at din nye emballages udseende, funktionalitet, materiale og tekniske krav vægtes i forhold til dine ønsker og holdes inden for det aftalte budget.

Konceptualisering & Design

Konceptoplæg & Skitse

Når vi har skabt et overblik over, hvilke parametre dit nye emballagedesign skal imødekomme, udarbejder vi moodboards til segmentering og afgræsning af stil og udtryk samt første emballageskitser, som sammen med dig evalueres ud fra præ-definerede designkrav.

Validering & Rentegning

Med retningen for det nye emballagedesign fastlagt arbejder vi videre med og finpudser emballagens formsprog og funktion. Det rette materiale og grundfarve til emballagen udvælges og den grafiske identitet, herunder logoer, pay-offs, farver mm. inkorporeres. Herefter rentegner vi dit nye design og præsenterer resultatet for dig.

Fokusgruppe

I nogle tilfælde og i samråd med dig afprøver vi det færdige design på en fokusgruppe. Denne gruppe kan sammensættes tilfældigt, af interne og eksterne personer eller ud fra specifikke demografiske forhold. Ved hjælp af fokusgrupper har vi mulighed for at undersøge, om emballagen dybest set korresponderer med dit produkt-dna og lever op til andre vigtige designmæssige parametre (visuelt udtryk, funktion, håndtering mm.). I de fleste tilfælde vil vi anvende spørgeskemaer, internt produktmateriale eller in-store interviews til at afklare, hvordan gruppen fx afkoder produktemballagen, genkender brandets DNA i designet og andre relevante parametre.

Modellering & Produktion

3D-modellering & Prototype

Når emballagedesignet er godkendt og evt. testet på en fokusgruppe, udfærdiges – afhængigt af materiale og krav til test – en 3D model eller en prototype. Denne model fremstilles for at give en virkelighedstro oplevelse af det endelige emballagedesign, inden der investeres i fx støbeforme, stanseværktøjer mv. Taktilitet, form, farve og funktionalitet testes og justeres evt. før det næste step i processen igangsættes.

Præ-produktionsprøve & 0-serie

Produktionsværktøj til produktion af emballagen fremstilles, og inden produktionen af større oplag af den nye emballage igangsættes, fremstilles et lille batch af præ-produktionsprøver til endelig godkendelse. En sidste gennemgang af form, funktionalitet, farve og tryk foretages, og – i de tilfælde, det er relevant – prøvekøres emballagen på fuld-automatiske fyldeanlæg (fx kosmetik-produkter) og pakkeanlæg (fx fødevare-produkter).

Produktion & Kvalitetskontrol

Efter endelig godkendelse af den nye emballage igangsættes produktionen, der leveres i henhold til aftalte betingelser. For at sikre en ensartet høj emballagekvalitet foretages såvel egne som eksterne kvalitetskontroller (baseret på AQL standarder). Disse supply chain audits foretages både under og efter produktionen og er din garanti for kvalitet og leveringssikkerhed.

Find mere inspiration i denne emballagedesign case.

Se case

Er du klar til at tage en snak om emballagedesign eller udvikling?

Kontakt os