Information om bæredygtig
emballage og materialer

Gå på opdagelse i materialetyper, videoer, akademiske
artikler, cirkulær økonomi og meget mere

BÆREDYGTIG EMBALLAGE?

Der er ikke nødvendigvis en opskrift på den mest bæredygtige produktion af emballage. Der er som regel både fordele og ulemper ved de fleste tilgange til både produktion, materialevalg og genanvendelighed.

Hos Packwise ønsker vi at hjælpe med at afklare, hvilken tilgang, der er den mest bæredygtige i forhold til netop jeres behov og produkter.

FORSKELLIGE TYPER AF PLASTIK

VIRGIN PLASTIC

OCEAN WASTE PLASTIC

BIO PLASTIC

RECYCLED PLASTIC

VIRGIN PLASTIC

Hvordan bliver plastik lavet?

Virgin plastic er plastik fremstillet af fossile materialer, der ikke er blevet anvendt eller bearbejdet før. Det betyder at virgin plastic er en ren form for plastik, som ikke har været ude blandt forbrugerne tidligere, men derimod er ny plastik, der produceres for første gang.

Der findes mange forskellige typer af virgin plastic. Plasten kan være blød eller hård og kan bruges til f.eks. flasker, beholdere, rør og mange andre ting, men den kan også bruges til sportstøj og andre tekstiler.

Fremstillingen af plastik er energikrævende, idet 4% af verdens olieproduktion kun går til forarbejdning af plastik. Fremstillingen af virgin plastic begynder ved en destillation af råolien på et olieraffinaderi. Her bliver råolien adskilt i mindre bestanddele.
Af de olieprodukter, der kommer ud af destillationen, er det primært gasolie og nafta, der bruges til at fremstille plastik.

Genanvendelse af plast

Som så mange andre materialer, kan virgin plastic genanvendes. Når virgin plastic genanvendes omdannes det til recycled plastic og hjælper med at fremme den cirkulære økonomi, hvor plasten kan leve videre og genanvendes igen og igen.

Selvom recycled plastic, som navnet indikerer, bliver lavet af genanvendt plastik, kan der også tilføjes en lille mængde at virgin plastic, når det produceres.

Bliver virgin plasten blot smidt i skraldespanden, er der istedet tale om en lineær økonomi, som simpelt kan forklares ved at plasten produceres, forbruges og smides væk. Groft sagt, vil det sige, at der her egentlig bare produceres affald, da plasten ikke genanvendes og det fulde potentiale dermed ikke bliver udnyttet. 

De seneste år har der været en stigning i danskernes indsamling af plastik. Dette betyder dog ikke at plastikken reelt bliver genanvendt, da der i den videre proces stadig udsorteres plastik til deponering eller forbrænding.

Pumpeflaske-kosmetik
  • Den del af den indsamlede mængde virgin plastic, som går til genanvendelse, bliver sorteret og genanvendt. Her bliver det omdannet til granulat, som efterfølgende kan smeltes om og anvende til at fremstille nye plastmaterialer, og som dermed bliver til recycled plastic.

  • Dog ender en stor del af den indsamlede mængde plastik som energi. Hele 63% ender på forbrændingen, hvor den ikke bliver genanvendt, men i stedet omdannes til varme og elektricitet.

  • Den del af den indsamlede plastik, der ender på lossepladsen, udgør en meget lille procentdel af den indsamlede mængde plastik i Danmark. I 2016 endte kun omkring 2% af den indsamlede plast på lossepladsen ifølge miljø- og fødevareministeriet.

Forskellige typer af virgin plastic

PET

Flasker (vand, sodavand, ketchup, øl og mad-beholdere)
+ Let tilgængelighed
+ Meget gennemsigtig og brudsikker
+ Trykbestandig
– Varmebestandig
– Produktion fører til høje CO2-udledninger
– Delvist udvundet af råolier

HDPE

Shampooflasker, husholdningsprodukter, kapsler og tuber
+ Modstå lav temperatur
+ Stærk og stiv
+ Høj trækstyrke
– Kan revne under stress
– Lille eller ingen UV-modstand

PVC logo

PVC

Vinduesrammer, VVS-rør, kabler, gulvbelægning
+ Lav varmeledningsevne
+ Modstand mod kemiske spændingsrevnerv
+ God holdbarhed
– Varmebestandighed
– Tung

LDPE

Klembare flasker, poser (mad og affald)
+ Modstandsdygtig over for syrer og baser
+ Kan behandles som transparent
+ Nem at bearbejde og støbe
– Lille eller ingen UV-modstand
– Varmebestandighed
– Tilbøjelig til at revne

PP

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere
+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig
+ God slagstyrke
– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation
– Høj brændbarhed
– Varmebestandighed

PS

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere
+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig
+ God slagstyrke
– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation
– Høj brændbarhed
– Varmebestandighed

Hvordan påvirker plastik miljøet?

Plast nedbrydes langsomt, hvilket resulterer i giftige dampe. At skabe det, kræver store mængder kemiske forurenende stoffer og fossile brændstoffer.
Plast er lavet direkte af fossile brændstoffer, og er en ikke-vedvarende ressource. Hvis plastikken ikke bliver genanvendt, vil der blive produceret mere virgin plastic, hvilket er en stor belastning for Jordens fossiles brændstoffer. I takt med at olieforbruget på verdensplan vokser i højere grad end naturen kan nå at producere mere olie, vil olien langsomt slippe op.

1,7 millioner tons plastik blev produceret tilbage i 1950. Det tal steg til hele 311 millioner tons plastik i 2014 og er stadig stigende.
Næsten alt plastik kan og bør genanvendes, men det er ikke en nem proces for forbrugerne. Især fordi mange plastprodukter, indeholder flere forskellige materialer, som gør det besværligt for forbrugerne at genanvende plastikken korrekt. Plasten er ofte produceret af mange forskellige typer af plastik eller sammensat med andre materialer end plastik.

Producenterne af plasten kan i høj grad hjælpe til med at fremme den cirkulære økonomi. Det kan de blandt andet ved at designe produkterne til at kunne genbruges samt at gøre det lettere for forbrugeren at genanvende det.

Virgin plastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som Airless flaske, kapsler, creme krukke, creme pumpe, deo roll-on, dropper, skum pumpe, lotion pumpe, Make-Up emballage, Mist Sprayer, PET flaske, PET krukke, trigger Sprayer, tube – alt sammen med mulighed for at blive produceret i virgin plastic.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

OCEAN WASTE PLASTIC

Sådan kan man indsamle plastik fra verdenshavene

Der er altså lavet flere koncepter til at fremme indsamlingen af plastikaffaldet i verdenshavene. Særligt har som nævnt det hollandske koncept “The Ocean Cleanup” udviklet en metode der indsamler plastaffaldet. Dette gøres med et net og flydende rør, der ligger i overfladen og på den måde trækkes gennem vandet, der så indsamler plastikaffaldet. På den måde får man indsamlet plastikken, hvor så meget som muligt af dette ender i den videre proces. Plast affaldet kan altså blive genanvendt til nye produkter.

Hvordan er processen så, når plasten er indsamlet?

Når plasten er indsamlet fra verdenshavene, bliver det kørt til fabrikker, der sorterer affaldet. Det ender i et sorteringsanlæg, der kan kende forskel på det forskellige affald og materialer. Herefter bliver de forskellige sorterede materialer sendt til en ny fabrik, der kan genanvende materialerne til ny plast. Denne nye plast er så klar til at blive brugt til nye produkter.

Hvordan kan vi bruge plastikken indsamlet fra havene (Ocean Waste Plastic)?

Efter indsamlingen af plasten, sorteringen og processen, der genanvender materialerne, er det nu muligt at bruge materialerne på ny, og på den måde kan vi faktisk bruge Ocean Waste Plastic på samme måde, som vi kan med andre plastmaterialer og i den produktion til emballage, som vi kender.

Fakta:

I øjeblikket er det kun PET- og HDPE-plastprodukter, der genanvendes under genbrugsprogrammer. PP og LDPE genanvendes typisk ikke, fordi disse plastmaterialer sætter sig fast i sorteringsanlægget. Dette forårsager oftest, at materialerne går i stykker eller stopper. Nogle plasttyper genanvendes ikke, fordi det ikke er økonomisk optimalt.

Hvad er ocean waste plastic?

Ocean Waste Plastic er menneskeskabt plastaffald, der desværre har fundet vej ud i verdenshavene.

At plastikken ender i havene kan ske af flere forskellige grunde. Oftest er det rent tilfældigt, hvor affaldet bliver efterladt derefter taget af vinden, for på den måde at blive ført ud i havene. Men der er også steder, hvor plastikaffald bliver smidt i havet som affald med vilje.

Størstedelen af det affald, vi finder i havene, stammer fra de aktiviteter, vi har på land, mens den sidste del af affaldet kommer fra aktiviteterne til søs. Årligt bliver der udledt en så stor mængde, at det svarer til 8-10 millioner ton plast. Ser man på det fra dag til dag, svarer det til, at der lander 8 millioner stykker plast i havene hver dag.

De typer plastprodukter, der oftest ender i verdenshavene er engangsprodukter. Da engangsplastik, der er mest af i havene, sjældent er designet til at blive brugt mere end en enkelt gang, tillægger forbrugeren ikke nogen særlig værdi til produkterne, som man ville gøre med andre plastikprodukter. Derfor bliver engangsplastik smidt langt mere letsindig ud på en måde, der resulterer i, at affaldet ender i verdenshavene.

Hvad betyder plastik i havet for miljøet?

Plastik i verdenshavene udgør en stor trussel. Det truer havmiljøet på mange måder, og det skønnes, at der i 2050 vil være mere plastik i verdenshavene, end der vil være fisk.

Der findes mange studier, der har påvist, at mange af de partikler, der kommer fra plastikken findes i for eksempel vores drikkevand. Noget, vi som mennesker bruger hver eneste dag. Ocean Waste Plastic har altså direkte betydning for, hvad vi som individer fylder vores krop med på daglig basis.

Plastaffaldet er dog ikke kun noget, der forurener vores drikkevand. Nej, det påvirker også de mange liv, der befinder sig i verdenshavene. Fisk, skaldyr og selv de større pattedyr, der befinder sig i havene og ved kysterne, bliver i høj grad påvirket af den store mængde plastik. Ocean Waste Plastic er altså i høj grad skadeligt for de mange dyr, der lever i og ved havet. Det der oftest sker er, at dyrene forveksler plastikken med mad og enten bliver kvalt eller bliver fyldt op med plastik i mavesækken.

Forskning viser nemlig, at de mange mikropartikler fra plastik finder vej til dyrenes maver på selv de mindste dyr. Det påvirker dyrenes sundhed, men det betyder også plastikken påvirker hele fødekæden og igen i sidste ende os mennesker. For når vi spiser fisk eller muslinger, vil de ofte være fyldt med plastpartikler.

I følge med en udregning lavet af University of Georgia i 2015 dokumenterede man, at der som nævnt bliver udledt omkring 8-10 millioner ton affald i verdenshavene. Før og siden da har der været et stort fokus på at få indsamlet det plast, der flyder rundt i havene og forurener.

I 2021 har det hollandske koncept “The Ocean Cleanup” været med til at indsamle i blot det første kvartal i 2021 op mod 464.920 kg affald fra oceanerne og denne fremgang er altså yderst positiv.

Et samlet mål

I EU parlamentet har man lagt en ny strategi og sat sig for, at man i 2030 skal kunne forsikre sig om, at alt det plastik der bliver indsamlet fra havene, skal kunne blive genanvendt til
nye plastmaterialer og ikke mindst produkter.

Som det ser ud i dag, er der mange tiltag og koncepter, der er med til at sætte ind og gøre en forskel for netop dette, så vi på den måde kan få plastik fra havene væk og
videre til genanvendelse. Og i sidste ende ind i en cirkulær proces med nye produkter. The Ocean Cleanup har sat et mål for sig selv om, at de i 2040 vil have fjernet 90 procent
af den plastik, der flyder rundt i verdenshavene.

Ocean waste plastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flaske, kapsler, creme krukke, creme pumpe, deo roll-on, dropper, skum pumpe, lotion pumpe, Make-Up emballage, mist Sprayer, PET flaske, PET krukke, trigger sprayer, tube – alt sammen med mulighed for at blive produceret i ocean waste plastic.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

BIO PLASTIC

Hvad er bioplast?

Bioplastic er plastik fremstillet af biomasse. Blandt andet planter, herunder majs, sukkerrør og alger. Det kan være genanvendeligt, biologisk nedbrydeligt eller komposterbart. Materialet er fornybart, men dets produktion har mange negative konsekvenser.

Produktionen af bioplastic resulterer i større mængder af forurenende stoffer (pesticider, kunstgødning og kemisk forarbejdning) fra de landbrug, der dyrker planterne.

Det er en større diskussion om hvorvidt det er en god ide at producere plastik ud af materialer, der også bruges som fødevarer. På den måde bliver der kamp om landbrugene og de spiselige materialer.

Produktionen af bioplast udleder færre drivhusgasser. Det resulterer i intensivt landbrug, vandforurening og petroleum. Bioplastic, der ender på forbrændingen udleder CO2, mens levende planter optager CO2. Men da bioplastic er lavet på planter, udleder det kun den mængde CO2, som planterne optog før de blev til plastik. Hvilket ofte er en meget mindre udledning af CO2 end plastik lavet på fossile materialer.

På den måde lyder bioplast til at være et bedre valg for klimaet end almindelig plastik. Men her spiller faktorer såsom transport og energi ind. At benytte restmaterialer uden nogen videre funktion, til fremstilling af bioplastic, har en lavere belastning for klimaet end hvis biomassen produceres i udlandet og skal importeres. Processen ved at producere bioplastic er mere energikrævende end for traditionel plast. For eksempel kræver fremstilling af komposterbare plastikposer 2,7 gange mere energi end traditionel plast.
Det kan derfor være svært entydigt at sige om bioplastik er mere eller mindre miljøvenligt end virgin plastic.

Biobaseret eller bionedbrydeligt?

Der findes to typer af bioplastic – bionedbrydeligt plastik og biobaseret plastik, og selvom de to typer lyder til at være noget nær det samme, er dette ikke tilfældet.

Biobaseret

Den biobaseret plast laves på biologiske ressourcer, såsom sukkerrør, majs osv.

Denne type plastik kan ikke nedbrydes, men bør i stedet genanvendes. Den biobaseret plastik kan genanvendes sammen med almindelig traditionelt plastik i samme type. Det vil sige at BIO-PET, kan genanvendes sammen med almindelig PET.
BIO-PET og BIO-PE er begge biobaseret plastik. BIO PET bruges blandt andet til at lave flasker, beholdere og kasser. BIO-PE kan også bruges til at lave flasker, men blandt andet også til bæreposer.

Bionedbrydeligt

Den bionedbrydelige plast kan være lavet biomasse, men den kan også været lavet af olie eller gas eller en blanding af disse ting. Bionedbrydeligt plastik kan ikke genanvendes sammen med andre typer plastik. Plasten kan under særlige forhold nedbrydes og omdannes til eksempelvis vand, CO2 eller andre organiske stoffer.

Selvom bionedbrydelig plast kan nedbrydes, bør dette ikke ske i naturen, men derimod på komposteringsanlæg, der er beregnet til det, da det kræver de rette høje temperaturer og fugtighed . Efterlades plasten i naturen, nedbrydes det først efter mange år præcis ligesom med almindeligt plastik fordi de høje temperaturer ikke opnås i naturen.

Bionedbrydeligt plastik kan være en kæp i hjulet for andet plastik, der er indsamlet til genanvendelse, da det bionedbrydelige plast kan hindre det andet plastik fra at blive genanvendt. Blandes bionedbrydeligt plastik med andet plastik, kan denne samlede mængde plast ikke genanvendes og vil altså forhindre at det andet plast, der er indsamlet til genanvendes, ikke genanvendes alligevel.

PLA står for polylacticacid, som også betyder polymælkesyre og er et bionedbrydeligt plast. Det kan for eksempel bruges til at lave engangsbestik, fødevareemballage, film og tekstiler.
Fordi PLA nemt nedbrydes på de rette anlæg, og fordi omkostningerne til genanvendelsen er dyre, er der i øjeblikket ikke mulighed for at genanvende plasten.

 

Fordele ved bioplast:

Reduktion af forbruget af petroleumsolie, som udgør en stor risiko for miljøet

Bioplast har et væsentligt lavere CO2-aftryk end traditionel plast under fremstillingsprocessen
Fordi bioplast ikke er giftigt, menes den at være sikrere til fødevarebrug, da den ikke ændrer smagen eller lugten af maden.

Ulemper ved bioplast:

Ikke alt bioplastik kan nedbrydes. Nogle plasttyper er mærket som bioplast på trods af, at de indeholder traditionel plast, som ikke kan nedbrydes. Desuden ender det meste bioplast stadig på lossepladser, hvor de ikke har de rette betingelser for kompostering.

Bioplast er fortsat en trussel mod livet i havet. På trods af at de nemmere nedbrydes, kan en bioplastpose alligevel kvæle en skildpadde.

Produktionen af bioplast er ikke nødvendigvis miljøvenlig. På overfladen ser bioplastik ud til at være grønnere end petroleumsbaseret plast, men dette afhænger af landbrugsprocessen. Fordi skovrydning og kemikaliebrug kan forekomme, er etikken tvivlsom.

Bioplast på verdensplan:

I 2019 var den globale produktionskapacitet for bioplast omkring 2,11 millioner tons om året, hvilket kun repræsenterer omkring 1% af verdens plastproduktion.

Asien er førende inden for bioplastproduktion og står for mere end 45% af verdensproduktionen, men Europa er førende inden for forskning og udvikling og er også verdens største forbrugere af bioplast.

Bioplast er også mere salgbart. Undersøgelser har trods alt vist, at 80 % af de europæiske kunder ønsker at købe produkter med en lav miljøbelastning, så bioplast kan være et overbevisende argument for mærker.

 

Bioplastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flaske, kapsler, creme krukke, creme pumpe, deo roll-on, dropper, skum pumpe, lotion pumpe, Make-Up emballage, mist Sprayer, PET flaske, PET krukke, trigger sprayer, tube – alt sammen med mulighed for at blive produceret i bio plastic.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

RECYCLED PLASTIC

Fordele ved recycled plastic:

Fordelene ved at producere produkter af recycled plastic, er at man sparer råmaterialer og reducerer spild ved at genanvende eksisterende ressourcer og er derved med til gøre noget godt for miljøet, da man afgiver et mindre CO2 aftryk end ved fremstilling af virgin plastic.

Genanvendt PET (også kaldet rPET) er lige så god som virgin PET og skal bruge væsentligt mindre energi at producere. CO2-udledningerne er halveret, hvis ikke mindre, sammenlignet med almindelig polyester.
De potentielle formål af recycled plastic vokser. De eksisterende formål inkluderer flasker, lagner, tøj og mange flere.

 

Ulemper ved recycled plastic:

Ulemperne er derimod at det kan være dyrt at indsamle og bearbejde det. Recycled plastic kommer oprindeligt fra virgin plastic, hvilket gør er recycled plastic ikke stammer fra en bæredygtig kilde.

VOC’er (Volatile Organic Compounds eller flygtige organiske forbindelser) fremstillet ved plastgenanvendelse skader miljøet og udgør sundhedsproblemer for dem, der bruger genanvendt plastik. Plastharpiks er lavet af petroleum og kan lække ind i fødevarer, der opbevares i genanvendte plastikbeholdere.
På grund af variationen og urenhederne i det indsamlede plastik er farvning en udfordring. Dette gør det vanskeligt at opretholde farverne, hver gang plasten bliver genanvendt.

Recycled plastic

Recycled plastic er plast, som er blevet genanvendt. Det er en miljøvenlig emballage mulighed, som mange producenter bruger for at mindske spild, af efterspørgsel fra forbrugerne og for at reducere CO2 udledningen. For hver gang, vi genanvender 1000 kg plastik, spares der hele 1500 kg CO2.

Plastik består blandt andet af monomerer, som er små molekyler, der sættes sammen og bliver til polymer. Disse monomere er afgørende for om plasten kan blive genanvendt, afhængigt af antallet af dem i plasten.
For at plasten kan genanvendes, skal der helst kun være en enkelt type monomer i. Plast med kun én type monomer i er et rent materiale, som er oplagt til genanvendelse. Rent plast kan nemt sorteres og genanvendes.

 

Kan plastik genanvendes?

Den mest almindelige metode til at genanvende plast er den mekaniske metode. Her bliver plasten sorteret og lavet til mindre stykker, som efterfølgende bliver omdannet til granulat. Granulaten bruges til at producere nye plastprodukter, som altså nu er lavet ud af genanvendt plastik. Hver gang plastik bliver genanvendt mekanisk, mister den en smule af kvaliteten. Derfor kan man, når man producerer recycled plastic, tilføje en smule virgin plastic i processen.

PCR-PET

  • Anvendes til flasker, beholdere og bokse
  • Lavere CO2 udledning end ved fremstilling af virgin plastic
  • Er sikkert at anvende i forbindelse med føde- og drikkevarer

PCR-PE

  • Anvendes ofte flasker og bæreposer
  • Lav absorbering af vand
  • God ved lave temperaturer
  • Gode elektriske isoleringsegenskaber

Det er ikke muligt at genanvende beskidt plastik. Hvis plasten har madrester på eller i sig, kan det ikke genanvendes. Plast skal være af god kvalitet for at blive til genanvendt.

Hver gang plast bliver genanvendt, bliver kæden af polymer kortere, hvilket forringer kvaliteten af plasten. Et stykke plastik kan kun genanvendes omkring 2-3 gange, før dets kvalitet falder til det punkt, at det ikke længere kan bruges.

På nuværende tidspunkt er der en udfordring i at få indsamlet plastik af en kvalitet, der er høj nok til at blive genanvendt og produceret som et nyt plastik produkt af høj kvalitet. Fordi kvaliteten af den indsamlede plast varierer så meget som den gør, er der også en lav efterspørgsel på recycled plastic som materiale til produktion af ny plastik. Det anslås at kun omkring 6% af efterspørgslen på plastik i Europa, er recycled plastic.

Genanvendelse i København

Genbrug er en vigtigt og udbredt ting i København, også selvom det kan være en smule forvirrende for nytilkomne i København at opleve. Den nuværende genanvendelsesprocent for husholdninger i København er på omkring 45%, hvilket svarer til 4.100 tons plastik, som mere præcist svarer til 6,5 kg plastaffald pr. person. Selvom det i første omgang måske ikke umiddelbart lyder super godt, er det faktisk rigtig gode nyheder, fordi København er på en god og miljøvenlig vej til at nå sit mål på 70% genanvendelse i 2024.

Recycled plastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flaske, kapsler, creme krukke, creme pumpe, deo roll-on, dropper, skum pumpe, lotion pumpe, Make-Up emballage, mist Sprayer, PET flaske, PET krukke, trigger sprayer, tube – alt sammen med mulighed for at blive produceret i recycled plastic.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Find mere
inspiration om
emballage og materialer
og bliv vejledt
i vores e-bøger