Alt om bæredygtig emballage
og miljøvenlige materialer

Gå på opdagelse i en verden af bæredygtig emballage, materialetyper, videoer, akademiske
artikler, cirkulær økonomi og meget mere

Hvad er bæredygtig emballage?

Der er ikke nødvendigvis en opskrift på den mest bæredygtige emballage. Der er som regel både fordele og ulemper ved de fleste tilgange til både produktion, materialevalg og genanvendelighedsom alle påvirker miljøet forskelligt. Disse mange valg er essentielle i en bæredygtig emballage produktudvikling.

Hos Packwise ønsker vi at hjælpe med at afklare, hvordan I kan skabe en bæredygtig emballage til netop jeres behov og produkter.

Afspil video

Forskellige typer af plastik

Virgin plastic

Hvordan bliver plastik lavet?

Virgin plastic er fremstillet af fossile materialer, der ikke er blevet anvendt eller bearbejdet før. Det betyder at virgin plastic er en ren form for plastik, der ikke har været ude blandt forbrugerne tidligere. Det er derimod ny plastik, der produceres for første gang.

Der findes mange forskellige typer af virgin plastic. Plasten kan både være blød eller hård, og materialet kan blandt andet bruges til flasker, beholdere og rør. Derudover kan det  også benyttes til sportstøj og andre tekstiler.

Fremstillingen af plastik er energikrævende, idet 4% af verdens olieproduktion kun går til forarbejdning af plastik. Fremstillingen af virgin plastic begynder ved en destillation af råolien på et olieraffinaderi. Her bliver råolien adskilt i mindre bestanddele.

Af de olieprodukter, der kommer ud af destillationen, er det primært gasolie og nafta, der bruges til at fremstille plastik. Du kan se vores udvalg af emballage af Virgin plast i vores produktkatalog.

Afspil video

Genanvendelse af plast

Som med så mange andre materialer, kan virgin plastic også genanvendes. Når virgin plastic genanvendes, omdannes det til recycled plastic, hvilket hjælper med at fremme den cirkulære økonomi, hvor plasten kan leve videre og genanvendes igen og igen. Det er en mere miljøvenlig proces end når materialet blot kasseres efter brug. Derved undgår vi også overemballering.

Selvom recycled plastic, som navnet indikerer, bliver lavet af genanvendt plastik, kan der også tilføjes en lille mængde at virgin plastic, når det produceres.

Bliver virgin plasten blot smidt i skraldespanden, er der  i stedet tale om en lineær økonomi, som simpelt kan forklares ved at plasten produceres, forbruges og smides væk. Det betyder at der bare produceres affald, da plasten ikke genanvendes, og det fulde potentiale dermed ikke bliver udnyttet. 

De seneste år har der været en stigning i danskernes indsamling af plastik.  Det betyder dog ikke at plastikken reelt bliver genanvendt, da der i den videre proces stadig udsorteres plastik til deponering eller forbrænding.

  • Den del af den indsamlede mængde virgin plastic, som går til genanvendelse, bliver sorteret og genanvendt. Her bliver det omdannet til granulat, som efterfølgende kan smeltes om og anvendes til at fremstille nye plastmaterialer, som dermed bliver til recycled plastic.
  • Dog ender en stor del af den indsamlede mængde plastik som energi. Hele 63% ender på forbrændingen, hvor den ikke bliver genanvendt, men i stedet omdannes til varme og elektricitet.
  • Den del af den indsamlede plastik, der ender på lossepladsen, udgør en meget lille procentdel af den indsamlede mængde plastik i Danmark. I 2016 endte kun omkring 2% af den indsamlede plast på lossepladsen ifølge miljø- og fødevareministeriet.
white bottle packwise logo

Forskellige typer af virgin plastic

PET

Flasker (vand, sodavand, ketchup, øl og mad-beholdere)

+ Let tilgængelighed

+ Meget gennemsigtig og brudsikker

+ Trykbestandig

– Varmebestandig

– Produktion fører til høje CO2-udledninger

– Delvist udvundet af råolier

HDPE

Shampooflasker, husholdningsprodukter, kapsler og tuber

+ Modstå lav temperatur

+ Stærk og stiv

+ Høj trækstyrke

– Kan revne under stress

– Lille eller ingen UV-modstand

Orange PVC icon

Vinduesrammer, VVS-rør, kabler, gulvbelægning

+ Lav varmeledningsevne

+ Modstand mod kemiske spændingsrevnerv

+ God holdbarhed

– Varmebestandighed

– Tung

LDPE

Klembare flasker, poser (mad og affald)

+ Modstandsdygtig over for syrer og baser

+ Kan behandles som transparent

+ Nem at bearbejde og støbe

– Lille eller ingen UV-modstand

– Varmebestandighed

– Tilbøjelig til at revne

PP

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

PS

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

Forskellige typer af virgin plastic

PET

Flasker (vand, sodavand, ketchup, øl og mad-beholdere)

+ Let tilgængelighed

+ Meget gennemsigtig og brudsikker

+ Trykbestandig

– Varmebestandig

– Produktion fører til høje CO2-udledninger

– Delvist udvundet af råolier

HDPE

Shampooflasker, husholdningsprodukter, kapsler og tuber

+ Modstå lav temperatur

+ Stærk og stiv

+ Høj trækstyrke

– Kan revne under stress

– Lille eller ingen UV-modstand

Orange PVC icon

Vinduesrammer, VVS-rør, kabler, gulvbelægning

+ Lav varmeledningsevne

+ Modstand mod kemiske spændingsrevnerv

+ God holdbarhed

– Varmebestandighed

– Tung

LDPE

Klembare flasker, poser (mad og affald)

+ Modstandsdygtig over for syrer og baser

+ Kan behandles som transparent

+ Nem at bearbejde og støbe

– Lille eller ingen UV-modstand

– Varmebestandighed

– Tilbøjelig til at revne

PP

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

PS

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

Forskellige typer af virgin plastic

PET

Flasker (vand, sodavand, ketchup, øl og mad-beholdere)

+ Let tilgængelighed

+ Meget gennemsigtig og brudsikker

+ Trykbestandig

– Varmebestandig

– Produktion fører til høje CO2-udledninger

– Delvist udvundet af råolier

HDPE

Shampooflasker, husholdningsprodukter, kapsler og tuber

+ Modstå lav temperatur

+ Stærk og stiv

+ Høj trækstyrke

– Kan revne under stress

– Lille eller ingen UV-modstand

Orange PVC icon

Vinduesrammer, VVS-rør, kabler, gulvbelægning

+ Lav varmeledningsevne

+ Modstand mod kemiske spændingsrevnerv

+ God holdbarhed

– Varmebestandighed

– Tung

LDPE

Klembare flasker, poser (mad og affald)

+ Modstandsdygtig over for syrer og baser

+ Kan behandles som transparent

+ Nem at bearbejde og støbe

– Lille eller ingen UV-modstand

– Varmebestandighed

– Tilbøjelig til at revne

PP

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

PS

Kapsler, medicinflasker, mikrobølgesikre beholdere

+ Vand-, kemikalie- og rengøringsmiddelbestandig

+ God slagstyrke

– Modtagelig over for UV-nedbrydning og oxidation

– Høj brændbarhed

– Varmebestandighed

bottle

Hvordan påvirker plastik miljøet?

Plast nedbrydes langsomt, hvilket resulterer i giftige dampe. Det kræver store mængder kemisk forurenede stoffer og fossile brændstoffer at fremstille det. 

Plast er lavet direkte af fossile brændstoffer og er en ikke-vedvarende ressource. Hvis plastikken ikke bliver genanvendt, vil der blive produceret mere virgin plastic. Det er en stor belastning for Jordens fossile brændstoffer. I takt med at olieforbruget på verdensplan vokser i højere grad end naturen kan nå at producere mere olie, vil olien langsomt slippe op.

1,7 millioner tons plastik blev produceret tilbage i 1950. Det tal steg til hele 311 millioner tons plastik i 2014 og er stadig stigende. 

Næsten alt plastik kan og bør genanvendes, men det er ikke en nem proces for forbrugerne.  Mange plastprodukter indeholder nemlig flere forskellige materialer, hvilket gør det besværligt for forbrugerne at genanvende plastikken korrekt. Emballagen er ofte produceret af mange forskellige typer af plastik eller andre materialer. For at skabe en mere bærdygtig emballage, der er nemmere for forbrugerne at genanvende, bør man derfor nøje overveje sammensætningen af emballagematerialer

Producenterne af plasten kan altså i høj grad være med til at fremme den cirkulære økonomi og udvikling af bæredygtige produkter. Det kan de blandt andet gøre ved at designe produkterne til at indgå som genbrugsplast.

Virgin plastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige bæredygtige produkter i forskellige materialer. Du kan se, vores udvalg af produkter i virgin plastic i vores produktkatalog

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi laver alt i bæredygtig emballage.

Ocean waste plastic

Hvad er Ocean Waste Plastic?

Ocean Waste Plastic er menneskeskabt plastaffald, der desværre har fundet vej ud i verdenshavene. Hvilket du kan læse endnu mere om i vores blogindlæg.

Plastikken kan ende i havene af forskellige årsager. Oftest er det tilfældigt, hvor affaldet bliver efterladt og derefter taget af vinden, hvorefter det bliver ført ud i havene. Men der er også steder, hvor plastikaffald bliver smidt i havet med vilje. Du kan læse mere om plastik i havet på vores blog.

Størstedelen af det affald, vi finder i havene, stammer fra de aktiviteter, vi har på land. Den sidste andel af affaldet kommer fra aktiviteterne til søs. Årligt udledes der 8-10 millioner ton plast, hvilket svarer til at 8 millioner stykker plast ender i havene hver dag. Ser man på det fra dag til dag, svarer det til, at der lander 8 millioner stykker plast i havene hver dag. 

De plastprodukter, der oftest ender i verdenshavene, er engangsprodukter. Engangsemballage er ikke bæredygtige produkter, da emballagen kun er designet til en enkelt gangs brug. Forbrugerne tillægger derfor ikke emballagen samme værdi som med andre plastikemballager, der er genanvendelige. Engangsplastik smides derfor meget oftere ud på en måde, der resulterer i at det typisk ender i verdenshavene.

Afspil video om ocean waste video

Hvad betyder plastik i havet for miljøet?

Plastik i verdenshavene udgør en stor trussel. Det truer havmiljøet på mange måder, og det skønnes at der i 2050 vil være mere plastik i verdenshavene, end der vil være fisk.

Der findes mange studier, der har påvist, at mange af de partikler, der kommer fra plastikken, findes i for eksempel vores drikkevand. Plastikforureningen i havene har altså direkte betydning for, hvad vi fylder vores krop med på daglig basis.

Plastaffaldet forurener dog ikke kun vores drikkevand. Det påvirker også de mange liv, der befinder sig i verdenshavene. Fisk, skaldyr og selv de større pattedyr, der befinder sig i havene og ved kysterne, bliver i høj grad påvirket af den store mængde plastik. Ocean Waste Plastic er altså i høj grad et skadeligt materiale for de mange dyr, der lever i og ved havet. Det der oftest sker er, at dyrene forveksler plastikken med mad og enten bliver kvalt eller bliver fyldt op med plastik i mavesækken. 

Forskning viser nemlig at de mange mikropartikler fra plastik finder vej til dyrenes maver på selv de mindste dyr. Det påvirker dyrenes sundhed, men det betyder også plastikken påvirker hele fødekæden og i sidste ende os mennesker. Når vi spiser fisk eller muslinger, vil de nemlig ofte være fyldt med plastpartikler.

I følge en udregning lavet af University of Georgia i 2015 udledes der årligt 8-10 millioner ton affald i verdenshavene. Netop derfor er konceptet med Ocean Waste Plastic et godt og miljøvenligt initiativ, da det sørger for at fjerne plast fra verdenshavene og efterfølgende genbruge materialet i nye bæredygtige emballager. 

I 2021 har det hollandske koncept “The Ocean Cleanup” været med til at indsamle op mod 464.920 kg affald fra oceanerne i blot det første kvartal i 2021, hvilket er en positiv fremgang. Du kan læse mere om andre bæredygtige initiativer og bæredygtig emballage på Bæredygtigemballage.dk.

Plastik i verdenshavene udgør en stor trussel. Det truer havmiljøet på mange måder, og det skønnes, at der i 2050 vil være mere plastik i verdenshavene, end der vil være fisk.

Hvordan kan man indsamle plastik fra verdenshavene?

>Der er udviklet flere bæredygtige koncepter til at fremme indsamlingen af plastikaffaldet i verdenshavene. Særligt har det tidligere nævnte hollandske koncept “The Ocean Cleanup” udviklet en effektiv metode, der indsamler plastaffaldet. Det foregår med et net og flydende rør, der ligger i overfladen og trækkes gennem vandet, der opfanger den aflagte plastemballage. På den måde indsamles plastikaffaldet, der efterfølgende genanvendes i så stort et omfang som muligt til nye bæredygtige produkter.

Hvordan er processen så, når plasten er indsamlet?

Når plasten er indsamlet fra verdenshavene, bliver det kørt til fabrikker, der sorterer affaldet. Det ender i et sorteringsanlæg, der kan kende forskel på de forskellige materialer og affald. Herefter bliver de forskellige sorterede materialer sendt til en ny fabrik, der kan genanvende materialerne til ny genbrugsplast. Denne nye plast er så klar til at blive brugt til nye produkter.

Hvordan kan vi bruge plastikken indsamlet fra havene?

Efter indsamlingen af plasten, sorteringen og processen, og genanvendelsen af materialerne. På den måde kan vi bruge Ocean Waste Plastic på samme måde, som vi kan med andre plastmaterialer.

Fakta:

I øjeblikket er det kun PET– og HDPE-plastprodukter, der genanvendes under genbrugsprogrammer. PP og LDPE genanvendes typisk ikke, fordi disse plastmaterialer sætter sig fast i sorteringsanlægget. Dette forårsager oftest, at materialerne går i stykker eller sidder fast. Nogle plasttyper genanvendes ikke, fordi det ikke er økonomisk optimalt.

Ocean Waste Plastic hos Packwise

Hos Packwise har vi et hav af produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flasker, kapsler, creme krukker, creme pumper, deo roll-on, droppers, skum pumper, lotion pumper, make-up emballage, mist sprayer, PET flasker, PET krukker, trigger sprayers og tuber – alt sammen med mulighed for at blive produceret i Ocean Waste Plastic.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi laver alt i bæredygtig emballage.

Bioplastic

Hvad er bioplast?

Bioplastic er plastik fremstillet af biomasse, det vil sige fx majs, sukkerrør og alger. Det kan være genanvendeligt, biologisk nedbrydeligt eller komposterbart. Materialet er fornybart, men dets produktion har mange negative konsekvenser.

Produktionen af bioplastic resulterer i større mængder af forurenende stoffer (pesticider, kunstgødning og kemisk forarbejdning) fra de landbrug, der dyrker planterne. 

Det kan diskuteres, hvorvidt det er en god ide at producere plastik ud af materialer, der også bruges som fødevarer. Det er ikke miljøvenligt, da materialerne også tjener et andet formål – nemlig som føde.

Produktionen af bioplast udleder færre drivhusgasser. Det resulterer i intensivt landbrug, vandforurening og petroleum. Bioplastic, der ender på forbrændingen, udleder CO2, mens levende planter optager CO2. Da bioplastic er lavet på planter, udleder det kun den mængde CO2, som planterne optog, før de blev til plastik. Det er ofte en meget mindre udledning af CO2 end plastik lavet på fossile materialer.

På den måde lyder bioplast til at være et bedre valg for klimaet end almindelig plastik. Dog spiller faktorer såsom transport og energi ind. At benytte restmaterialer uden nogen videre funktion til fremstilling af bioplastic har en lavere belastning for klimaet, end hvis biomassen produceres i udlandet og skal importeres. Processen i at producere bioplastic er mere energikrævende end ved produktion af traditionel plast. For eksempel kræver fremstilling af komposterbare plastikposer 2,7 gange mere energi end ved traditionel plast.

Det kan derfor være svært entydigt at sige, om bioplastik er mere eller mindre miljøvenligt end virgin plastic.

Afspil video om bio plastic video

Biobaseret eller bionedbrydeligt?

Biobaseret

Biobaseret plast laves på biologiske ressourcer, såsom sukkerrør, majs osv.

Denne type plastik kan ikke nedbrydes, men bør i stedet genanvendes. Biobaseret plastik kan genanvendes sammen med almindelig traditionelt plastik i samme type. Det vil sige at BIO-PET kan genanvendes sammen med almindelig PET. For at være et bæredygtigt materiale, skal plasten altså efter brug blive til en form for genbrugsemballage for at være bæredygtig.

BIO-PET og BIO-PE er begge biobaseret plastik. BIO PET bruges blandt andet til at lave flasker, beholdere og kasser. BIO-PE kan også bruges til at lave flasker og blandt andet også til bæreposer.

Bionedbrydeligt

Bionedbrydelig plast kan være fremstillet af biomasse – men også af olie eller gas eller en blanding af disse   to. Bionedbrydelig plastik kan ikke genanvendes sammen med andre typer plastik. Plasten kan under særlige forhold nedbrydes og omdannes til eksempelvis vand, CO2 eller andre organiske stoffer.

Selvom bionedbrydelig plast kan nedbrydes, bør dette ikke ske i naturen. Det bør derimod ske på et komposteringsanlæg, der er beregnet til det, da det kræver de rette høje temperaturer og fugtighed. Efterlades plasten i naturen, nedbrydes det først mange år efter. Det samme gælder for almindeligt plastik,  da de høje temperaturer ikke opnås i naturen.

Bionedbrydelig plast kan som nævnt ikke genanvendes med andre typer af plastik. Indsamles og blandes bionedbrydelig plastik med andre plasttyper kan intet af plasten derfor genanvendes. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på at skille plasttyperne ad i sorteringsarbejdet, så plasten kan genanvendes og ikke blot skal kasseres.

PLA står for polylacticacid, som betyder polymælkesyre, og det er en plasttype, der er bionedbrydelig. Materialet kan for eksempel bruges til at lave engangsbestik, fødevareemballage, film og tekstiler.

Fordi PLA nemt nedbrydes på de rette anlæg, og fordi omkostningerne til genanvendelsen er dyre, er det i øjeblikket ikke muligt at genanvende plasten. Du kan læse mere om bionedbrydeligt emballage på vores blog.

Fordele ved bioplast:

Reduktion af forbruget af petroleumsolie, der udgør en stor risiko for miljøet

Bioplast har et væsentligt lavere CO2-aftryk end traditionel plast under fremstillingsprocessen

Da bioplast ikke er giftigt, menes det at være sikrere til fødevarebrug, da det miljøvenlige materiale ikke ændrer smagen eller lugten af maden.

Ulemper ved bioplast:

Ikke alt bioplastik kan nedbrydes. Nogle plasttyper er mærket som bioplast på trods af, at de indeholder traditionel plast, som ikke kan nedbrydes. Desuden ender det meste bioplast stadig på lossepladser, hvor der ikke er de rette betingelser for kompostering.

Bioplast er fortsat en trussel mod livet i havet. På trods af at det miljøvenlige materiale nemmere nedbrydes, kan en bioplastpose alligevel kvæle en skildpadde.

Produktionen af bioplast er ikke nødvendigvis miljøvenlig. På overfladen ser bioplastik ud til at være mere bæredygtig plast end petroleumsbaseret plast. Det afhænger dog af landbrugsprocessen. Fordi skovrydning og kemikaliebrug kan forekomme, er etikken tvivlsom.

white cosmetic jar

Bioplastic hos Packwise

Her hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flasker, kapsler, creme krukker, creme pumper, deo roll-ons, droppers, skum pumper, lotion pumper, make-up emballage, mist sprayers, PET flasker, PET krukker, trigger sprayers og tuber – alt sammen med mulighed for at blive produceret i bioplastic eller andre bæredygtige emballager. Du kan også læse mere om andre bæredygtige initiativer her.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi laver alt i bæredygtig emballage.

Recycled plastic

Hvad er recycled plastic?

Recycled plastic er plast, som er blevet genanvendt. Det er en miljøvenlig emballage mulighed, som mange producenter bruger for at mindske spild og udledningen af CO2.. Derudover er der stor efterspørgsel på den miljøvenlige emballageløsning fra forbrugerne. For hver gang. vi genanvender 1000 kg plastik, spares der hele 1500 kg CO2.

Plastik består blandt andet af monomerer, som er små molekyler, der sættes sammen og bliver til polymer. Disse monomere er afgørende for, om plasten kan blive genanvendt afhængigt af antallet af dem i plasten.

For at plasten kan genanvendes, skal der helst kun være en enkelt type monomer i. Plast med kun én type monomer  er et rent materiale, som er oplagt til genanvendelse. Ren plast kan nemt sorteres og genanvendes.

Afspil video om recycled plastic

Kan plastik genanvendes?

Den mest almindelige metode til at genanvende plast er den mekaniske metode. Her bliver plasten sorteret og lavet til mindre stykker, som efterfølgende bliver omdannet til granulat. Granulaten bruges til at producere nye plastprodukter, som altså nu er lavet ud af genanvendt plastik. Hver gang plastik bliver genanvendt mekanisk, mister materialet en smule af kvaliteten. Derfor kan man, når man producerer recycled plastic, tilføje en smule virgin plastic i processen. Det er ikke muligt at genanvende beskidt plastik. Hvis plasten har madrester på eller i sig, kan emballagen ikke genanvendes. Plast skal være af god kvalitet for at blive til genanvendt. Hver gang plast bliver genanvendt, bliver kæden af polymer kortere, hvilket forringer kvaliteten af plasten. Et stykke plastik kan kun genanvendes omkring to-tre gange, før materialets kvalitet falder så meget, at det ikke længere kan indgå som genbrugsplast, og dermed støtte op omkring bæredygtig emballage. På nuværende tidspunkt er det en udfordring at få indsamlet plastik af en kvalitet, der er god nok til at materialet kan blive genanvendt og produceret som et nyt plastik produkt af høj kvalitet. Da kvaliteten af den indsamlede plast varierer så meget, som den gør, er der også en lav efterspørgsel på recycled plastic som materiale til produktion af ny plastik. Det anslås at kun omkring 6% af efterspørgslen på plastik i Europa er recycled plastic.

Har du lyst til at læse mere, om plastemballage så læs dette indlæg eller besøge Bæredygtigemballage.dk.

Fordele ved recycled plastic:

Fordelene ved at producere produkter af recycled plastic, er at man sparer råmaterialer og reducerer spild ved at genanvende eksisterende ressourcer. Dermed er man med til gøre noget godt for miljøet, da man afgiver et mindre CO2 aftryk end ved fremstilling af virgin plastic.

Genanvendt PET (også kaldet rPET) er lige så god som virgin PET, og det kræver væsentligt mindre energi at producere. CO2-udledningerne er halveret sammenlignet med almindelig polyester.

Ulemper ved recycled plastic:

Ulemperne er derimod at det kan være dyrt at indsamle og bearbejde det genanvendte plast. Recycled plastic kommer oprindeligt fra virgin plastic, betyder at recycled plastic ikke stammer fra en bæredygtig kilde.

VOC’er (Volatile Organic Compounds eller flygtige organiske forbindelser) fremstillet ved plastgenanvendelse skader miljøet og udgør sundhedsproblemer for dem, der bruger genanvendt plastik. Plastharpiks er lavet af petroleum og kan lække ind i fødevarer, der opbevares i genanvendte plastikbeholdere.

På grund af variationen og urenhederne i det indsamlede plastik er farvning en udfordring. Det gør det vanskeligt at opretholde farverne, hver gang plasten bliver genanvendt.

PCR-PET

 • Anvendes til flasker, beholdere og bokse
 • Lavere CO2 udledning end ved fremstilling af virgin plastic
 • Er sikkert at anvende i forbindelse med føde- og drikkevarer

PCR-PE

 • Anvendes ofte flasker og bæreposer
 • Lav absorbering af vand
 • God ved lave temperaturer
 • Gode elektriske isoleringsegenskaber

Recycled plastic hos Packwise

Hos Packwise har vi et hav af forskellige produkter i forskellige materialer. Vi tilbyder produkter som airless flasker, kapsler, creme krukker, creme pumper, deo roll-ons, droppers, skum pumper, lotion pumper, make-up emballage, mist sprayers, PET flasker, PET krukker, trigger sprayers og tuber – alt sammen med mulighed for at blive produceret i recycled plastic eller andre bæredygtige emballager. Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Er du interesseret i produkterne eller har du spørgsmål til os, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi laver alt i bæredygtig emballage.